Žádejte o peníze pro vodu v krajině

Od: Tisková zpráva Nadace Partnerství

Brno, 9. února 2012 – Žádejte o peníze pro vodu v krajině

 
Trápí váš region opakující se povodně? Uvažujete o tom, jak ve škole či na úřadě šetřit  vodou nebo využívat dešťovou? Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Nestlé poskytne finanční příspěvky projektům, které povedou k zadržování vody v krajině, účelnému  hospodaření s vodou i snížení rizika povodní. O granty Nestlé pro vodu v krajině v maximální  výši do 80 tisíc korun na jeden projekt je možné žádat až do 22. března.

O nadační příspěvky se mohou ucházet obce, občanská sdružení, školy nebo spolky, jejichž cílem je zapojit veřejnost do zmírňování problémů spojených s vodou v České republice.
Důležité je, aby se do plánování, dílčích prací i následné péče o výsledky projektu zapojila široká veřejnost, a tak se zároveň prakticky vzdělávala.

Podrobné informace o grantu Nestlé pro vodu v krajině mohou zájemci nalézt na stránkách Nadace Partnerství: www.nadacepartnerstvi.cz/grantova-vyzva-nestle-pro-vodu-v-krajine.  

Kontakt – Nadace Partnerství:
Ing. Ivana Adámková, koordinátorka kampaně Nestlé pro vodu v krajině, ivana.adamkova@nap.cz,  515 903 131 ; profesní odbornost: výsadby stromů, zeleň ve městě, ochrana přírody


Kontakt – Nestlé:
Martin Walter, Corporate Affairs Manager,
Martin.Walter@cz.nestle.com, 261 322 976
 
Nadace Partnerství, Czech Environmental Partnership Foundation
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
Tel: (+420) 515 903 127
Fax: (+420) 515 903 110, gsm: (+420) 777 184 554
E-mail: katerina.urbanova@nap.cz  

Web: www.nadacepartnerstvi.cz