Vyhlášení grantového programu Na zelenou

Od: Tisková zpráva Nadace Partnerství

Praha, 12. ledna 2012  – Peníze na bezpečnou cestu do školy připraveny. Zvednete je?

Dne 12. ledna 2012 byl zahájen šestý ročník grantového programu Na zelenou, který je zaměřený na podporu bezpečných cest do škol. Díky němu může každá škola, školka  či vzdělávací instituce z celé ČR získat až 90 tisíc korun na zlepšení dopravní bezpečnosti  ve svém okolí. Uzávěrka příjmu online žádostí je 29. února 2012.

Nadace Partnerství chce prostřednictvím programu Na zelenou pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavý ke svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol.

V letošním roce bude přerozděleno 1 milion Kč. Přidělené finance však nejsou určeny jen na vypracování studie, ale i na další opatření na podporu bezpečné a zdravé dopravy do školy a doprovodné akce. Novinkou je tzv. pokračovací grant. Je určen školám, jejichž projekty byly již v minulosti podpořeny, ale v programu chtějí i nadále pokračovat.

Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě a na stránce Nadace Partnerství: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/na-zelenou.  

Kontakt:
Barbora Kolárová, Nadace Partnerství, tel.: 274 816 727, mob.: 608 210 642,  
e-mail: barbora.kolarova@nap.cz