Fond T-Mobile pro Královéhradecký kraj již po sedmé!

Fond T-Mobile nabízí již po sedmé prostřednictvím Nadace VIA pomocnou ruku všem z Královéhradeckého kraje, kterým není lhostejný svět okolo. Celkem bude rozdělen 1 milion korun, maximální výše uděleného grantu je 100 000,-Kč. Podpořeny budou komunitní projekty týkající se tématu „zdravá planeta“ s co nejvyšší mírou zapojení veřejnosti. Detailní informace o podmínkách udělení grantu, včetně přihlášky, naleznete na našem webu, odkaz zde.

Také bych vás chtěla upozornit na možnost individuální konzultace vašeho projektu, a to buď telefonicky (233 133 370) nebo na emailu (renata.vondrakova@nadacevia.cz).