Soutěž Vesnice roku 2011 - výsledky

Nový Hrádek na Náchodsku se stal vítězem letošního krajského kola soutěže Vesnice roku. Obstál v konkurenci dalších devětatřiceti přihlášených obcí. Porota v jeho případě ocenila zejména citlivou a účelnou realizaci investičních projektů, například rekonstrukcí náměstí. Do soutěže se mohly přihlásit všechny obce v regionu, které mají maximálně 6300 obyvatel.
„Porota u Nového Hrádku také kladně ohodnotila práci místní školy, péči o obec a pospolitost, spolupráci s občany, vytváření podmínek pro život v obci, práci s mládeží. Městys také dobře pečuje o zeleň, životní prostředí, historii obce a rozvoj turistického ruchu,“ řekl hejtman Lubomír Franc.
Modrá stuha za společenský život letos putuje do obce Mokré, Bílá stuha za činnost mládeže do Bystřice. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Dobrá Voda u Hořic a Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se může pyšnit Ždár nad Metují.
Loni byly vítězem krajského kola a Vesnicí roku Nepolisy na Královéhradecku. Soutěž vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a ministerstvem zemědělství. Cílem soutěže Vesnice roku je především povzbudit obyvatele vesnic k rozvoji svého domova a podpořit rozmanitost a pestrost tradic jednotlivých regionů.
 
Udělené ceny v soutěži Vesnice roku 2011 v Královéhradeckém kraji:
Zlatá stuha – městys Nový Hrádek
Modrá stuha - za společenský život - obec Mokré
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Bystřice
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Dobrá Voda u Hořic
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Ždár nad Metují
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - Obec Stračov
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (Ocenění realizovaných stavebních děl na venkově) Kategorie C – Bezděkov (provozní a technické zázemí obce)
 
Ceny hejtmana:
Cena hejtmana za vzorné vedení knihovny – město Miletín
Cena hejtmana – za rozvoj místních částí obce – obec Nahořany
Cena hejtmana – volnočasové aktivity pro mládež – obec Prasek
Cena hejtmana – za vedení kroniky – obec Česká Čermná
Cena hejtmana – za výchovu mládeže ke včelařství - obec Běchary
 
Diplomy:
Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Batňovice
Diplom za hospodaření s obecními lesy – obec Hejtmánkovice
Diplom za projekty ze strukturálních fondů – obec Holovousy
Diplom za aktivity seniorů – městys Černý Důl
Diplom za netradiční aktivity občanů – obec Konechlumí
Diplom za udržení sportovní tradice – obec Dřevěnice
Cena spolku obnovu venkova – za zachování venkovského rázu – obec Vrbice