Žádejte Nadaci Partnerství o grant na environmentální projekty

Celkem 1 milion korun rozdělí Nadace Partnerství na aktivity spojené s informováním veřejnosti, ovlivňováním legislativy nebo zapojením veřejnosti do rozhodování o životním
prostředí. O příspěvek mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy. Maximální výše jednoho grantu je 300 tisíc korun, žádat o něj můžete prostřednictvím on-line systému Grantys do pondělí 12. září 2011.

Zájemci mohou podávat své žádosti ve třech tematických oblastech: informování o oblastech, které stát a samospráva nepodporují nebo jen omezeně, například spotřebitelské chování nebo témata opomíjená veřejnou diskuzí. Druhou oblastí je ovlivňování legislativy na evropské i národní úrovni ve prospěch životního prostředí. Možné je žádat také na podporu aktivit, které zapojují veřejnost do rozhodování o životním prostředí.

Více informací o grantové výzvě: www.nadacepartnerstvi.cz/zakladni-grantovy/nejblizsi-uzaverka.
Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.

Kontakt: František Brückner, grantový manažer Nadace Partnerství, tel: 515 903 115,
e-mail: frantisek.bruckner@nap.cz


Nadace Partnerství, Czech Environmental Partnership Foundation
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
Tel: (+420) 515 903 127
Mob.: (+420) 777 184 554
E-mail: katerina.urbanova@nap.cz  
Web: www.nadacepartnerstvi.cz