Nominujte firemní a individuální dárce na Cenu VIA BONA 2011 za filantropii

Milí přátelé,
Nadace VIA ve spolupráci s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION pod záštitou velvyslance Spojených států amerických vyhlašují 14. ročník Ceny VIA BONA – veřejného ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Její součástí je Cena novinářů, kterou udělují zástupci předních českých médií. Letošní novinkou je Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku, která vyzdvihuje mimořádné osobní nasazení při prosazování dobročinných témat.
Pošlete své nominace a:
  • poděkujte tak Vašim firemním a individuálním dárcům,
  • zviditelněte práci, kterou společně s nimi děláte, a dostaňte její výsledky do médií,
  • zaujměte nové dárce,
  • inspirujte ostatní.
Finalisté budou spolu s nominujícími pozváni na recepci konanou při příležitosti slavnostního vyhlášení Ceny VIA BONA, které proběhne 22. září v rezidenci velvyslance USA Normana Eisena.
Popis: Popis: Please enable images to display this email properly
 
Uzávěrka nominací: 22. července 2011
 
 
Popis: Popis: Please enable images to display this email properly
 
Více informací a nominační formuláře najdete na www.nadacevia.cz