Schválené dotace z POV na rok 2011

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 19. zasedání dne 24. 3. 2011 schválilo usnesením ZK/19/1346/2011 podané žádosti ve všech dotačních titulech 1- 5 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům v dotačním titulu 1, 2, 4 a 5 ve výši k alokované částce – viz příloha.

Ostatní žádosti podléhají dalšímu hodnocení Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch ve vztahu k navýšení alokované částky do POV, schválené zastupitelstvem v rámci 1. změny rozpočtu kraje z výsledku hospodaření roku 2010.

Písemné žádosti, s požadavky na podporu z důvodů havarijního stavu, budou řešeny individuálně po předchozím posouzení fyzického stavu na místě samém.

Autor: Renata Fodorová

PřílohaVelikost
Dotace-POV-2011.xls203.5 KB