Kontejnery na zelený odpad budou sloužit obyvatelům již letos

Na členské schůzi svazku obcí ve Lhotě pod Libčany ve čtvrtek 10.3.2011 schválily členské obce přijetí dotace na  na projekt „Komunitní systém likvidace zelených odpadů v Mikroregionu Urbanická brázda“ tak je dána dokumentací projektu a rozhodnutím SFŽP.

Svazek obcí zajistí nákup kontejnerů na zelený odpad a štěpkovače. Kontejnery budou umístěny v jednotlivých obcí na veřejně přístupných místech. Provozování kontejnerů budou zajišťovat jednotlivé členské obce a svazek obcí zajistí výkaznictví spojené s projektem.

V současné době jsou připravovány zadávací podmínky pro nákup kontejnerů a štěpkovače a předpokládáme, že kontejnery začnou sloužit obyvatelům mikroregionu Urbanická brázda již v létě toho roku.