Co všechno děláme ve škole

Základní škola Libčany informuje   
o dění  ve škole za poslední skoro čtyři měsíce  a o životě ve  škole tak, jak šel čas. Máme tu závěr prvního pololetí a myslíme si, že jsme zvládli docela velký kus práce.
Kroužek malých angličtinářů
I letos mají žáci v MŠ , v 1.a 2. třídě možnost chodit na kroužek anglického jazyka. Děti v MŠ dostaly knížky Cookie and friends, podle kterých si mohou doma s rodiči procvičovat, co se naučily, a stejně tak děti ze ZŠ mají knížky Little Bugs, kde se učí spolu s beruškou Lucy písničky, slovíčka i hry v angličtině. J. Holubcová
Okresní finále v přespolním běhu
Okresní finále v přespolním běhu se uskutečnilo v lesoparku na Moravském Předměstí dne 5.10.2010. Celkem se v jednotlivých kategoriích zúčastnilo 155 chlapců a 128 dívek.
Naši školu reprezentovali :
Kategorie chlapci 6. – 7.ročník
Koutník Denis, Houser Patrik, Vlasák David, Beneš Jan Matoušek Karel.
Kategorie chlapci 8. – 9. ročník
Jan Kohout, Jan Melichar, Ondřej Donát, Lukáš Hepner, Lukáš Koutník
Kategorie dívky 6. – 7.ročník
Mičiaková Tereza, Vítková Eliška, Václavková Kateřina,
Vodičková Lucie a Šarounová Klára
Nejlépe si vedlo družstvo mladších dívek, které se umístilo na 3.místě. Gratulujeme. Družstvo mladších žáků skončilo na 7. místě a družstvo starších žáků na místě šestém.
Není drak jako drak
Dne 6. října 2010 jsme využili nabídky divadélka KUBA, které za námi přijelo do Libčan
a v tělocvičně naší školy zahrálo dětem z mateřské školy a žákům 1. až 4. třídy tři pohádky.
Všechny měly společný název, totiž že „Není drak, jako drak“. Zajímavé kulisy, pestré loutky, sympatičtí herci a spousta pohádkové legrace a vtipu měly jediný výsledek: všichni diváci odcházeli spokojení a s  pobaveným  úsměvem na tváři. Tak pěkný zážitek si rádi někdy zopakujeme.
Okresní finále ve stolním tenise
Dne 12.10.2010 proběhlo okresní finále ve stolním tenise za účasti 5 družstev s celkovým počtem 19 žáků v tělocvičně ZŠ Smiřice.
Naši školu reprezentovali :
Ondřej Donát, Lukáš Hepner, František Bárta a Lukáš Koutník. V tomto složení si družstvo vybojovalo čtvrté místo. Zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Matematický orienťák
12.10.2010 pořádalo Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové matematickou soutěž pro žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií s názvem Matematický orienťák, kde soutěžící spojili pohyb s řešením zajímavých matematických úloh. Letos se uskutečnil již 3.ročník s účastí 41 soutěžících. Naše škola měla šest zástupců z 9.třídy. Žáci dosáhli vynikajících výsledků: zvítězila dvojice Pavlína Skalová a Jan Kohout, na třetím místě skončila dvojice Diana Hachová a Jiří Gracík a jako osmé doběhly Kateřina Tomášová a Kristýna Klazarová. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Návštěva v divadle Drak
Ve středu 13.10.2010 se první, druhá a třetí třída vydaly do divadla Drak na představení Bojí se tygři?. O čem příběh byl a jak se nám to líbilo, zhodnotili žáci třetí třídy.
Dnes jsme jeli do divadla Drak. Hráli v něm představení Bojí se tygři?. Moc se mi líbili tři kamarádi a jejich cirkus. Doufám, že na podobné představení zase pojedeme. D. Kociánová.
Líbil se mi Tygřík (pozn.jméno kluka). Byli tam kluci, kteří Tygříka strašili a zkoušeli jeho odvahu. Tygřík šel pro okurky. Klukům spadl do sklepa míč. Hráli i cirkus. Tygřík lezl po žebříku (pozn.pro okurky, aby překonal svůj strach). V. Křenková
Hvězdárna a planetárium v HK
V rámci přírodovědy 4. a 5. třída navštívily královéhradecké planetárium. Byl pro ně připraven program s názvem „Sluneční soustava“. Žáci si zde prověřili a zdokonalili znalosti o Slunci, Zemi, planetách, jejich měsících a ročních obdobích. Ve druhé části exkurze si prošli naučnou „planetární stezku“ od Slunce k Saturnu (2,4 km) a zase zpět ke hvězdárně. Získali zde názornou představu o velikostech a vzdálenostech těles.
Drakiáda
Dne 15.10.2010 pořádala 9.tř. a školní samospráva tradiční "Drakiádu".Zúčastnilo se 19 dětí s kupovanými draky a šest dětí si draky samy vyrobily.Zástupci přišli z prvního, druhého stupně, i pár předškoláků se dostavilo. Ceny se udělovaly ve třech kategoriích. Z  koupených  draků nejvýše vyletěl Danielu Jaklovi, 2.místo získala Jana Ročková a na 3. místě se umístil předškolák Aleš Mencák. V kategorii o nejhezčího vyrobeného draka, který vyletěl nejvýše, se na 1.místě umístil Honza Kraus, jehož největším soupeřem byla jeho sestra Alena Krausová,na 3.místě byl drak Karolínky Zikmundové. Třetí kategorie byla trochu nevšední, cenu za největšího draka získala Simona Melicharová a naopak za nejmenšího draka Miky de Chiára. Cenu za nejkrásnějšího vyrobeného draka si odnesl Fanda Rejl a cena útěchy byla udělena Honzíku Špicarovi, kterému se drak hned na začátku rozbil. Chtěli bychom také poděkovat rodičům, kteří nám pomohli zajistit ceny a upekli sladkou odměnu pro soutěžící. Paní Javůrkové, Macháčkové, Tomášové a panu Jerjeovi. Doufáme,že se Drakiáda všem líbila, a těšíme se na Vás při dalších akcích školy a školní samosprávy.
Planetárium Hradec Králové – exkurze 6.ročníku
Dne 25. října 2010 navštívili žáci 6. ročníku naší ZŠ v rámci výuky zeměpisu planetárium v Hradci Králové. Program s názvem „Sluneční soustavou“ a „Země a její sousedé“ byl atraktivním zpestřením výuky. Po úvodní krátké prohlídce astronomické expozice ve foyer hvězdárny jsme se společně s naším průvodcem odebrali do hlavní kopule s obřím dalekohledem. Potom následovala demonstrativní ukázka zmenšených modelů planet sluneční soustavy a znázornění pohybu Země a Měsíce na teluriu. Poté se žáci přesunuli do malého planetária s noční oblohou, kde jsme pozorovali souhvězdí podzimní oblohy i očekávané změny v následujícím období. V závěrečné části naší exkurze jsme zhlédli krátký film o vzniku sluneční soustavy a formování naší Země. Před ukončením návštěvy si žáci zakoupili na památku pohlednice, drobné astronomické publikace i jednoduché názorné pomůcky. Exkurze splnila svůj účel, získané znalosti uplatníme jistě nejen v hodinách zeměpisu. Už dnes se těšíme, že v příštím školním roce opět navštívíme hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.
Ekologický program
1. 11. naši školu navštívili pracovníci firmy EKO-KOM  s programem " Tonda obal na cestách".  Žákům 1. -7. ročníku přiblížili význam třídění odpadů a seznámili je s dalším zpracováním odpadů. Menší žáci si  vyzkoušeli, jak dokáží odpad třídit. Ti, kteří během přednášky prokázali nejvíce znalostí z tohoto oboru, obdrželi od přednášejících drobné dárečky.
Berušky na horách
Ve dnech 5. – 7. listopadu vyjely Berušky na soustředění na chatu BETYNA v Peci pod Sněžkou. V zachmuřeném pátečním odpoledni jsme všichni nasedli do vlaku směr Trutnov. Cesta uběhla bez problémů. Slíbený odvoz zavazadel se také uskutečnil a my za tmy dorazili na Betynu. Prostředí chaty bylo příjemné, personál byl vstřícný. Jenom to počasí. Již když jsme večer vystoupili z autobusu v Peci pod Sněžkou – mrholilo. Ráno jsme se  probudili do deštivého dne a déšť neustal po celou dobu našeho pobytu. Nezbylo tedy nic jiného než nacvičovat a  nacvičovat. Výsledek se však dostavil. Krásné vánoční pásmo bylo na světě. Chystáme se je předvést ZŠ a MŠ  v okolních obcích, seniorům v Libčanech a Roudnici. Protože jsme si díky počasí nemohli prohlédnout okolí chaty a podniknout nějakou vycházku, nezbývá nám, než se na Betynu na jaře zase vrátit.
 
 Scio testy v 9.ročníku
Stejně jako v minulých letech proběhlo na naší škole testování žáků společností Scio. Každý rok provádíme srovnávací testování žáků 9.ročníku, aby žáci, rodiče i škola získaly obraz o úrovni vzdělání vycházejících žáků ve srovnání s vrstevníky na základních školách a víceletých gymnáziích. Testy jsou z předmětů: český jazyk, matematika, anglický jazyk a všeobecně studijní předpoklady. Naše letošní 9.třída se zařadila mezi výborné až špičkové ZŠ v republice – mezi 10% nejlepších škol a naši žáci Diana Hachová a Jiří Gracík obdrželi od společnosti Scio diplom, a to Diana za druhý nejlepší výkon v českém jazyce v kraji a Jirka za třetí nejlepší výkon v anglickém jazyce v kraji. Co víc bychom si mohli přát, většina našich deváťáků mají ty nejlepší předpoklady stát se úspěšnými studenty. Gratulujeme vám k vynikajícím výsledkům a přejeme mnoho zdaru u přijímacích zkoušek.
Za kulturou  do Prahy
V pondělí 15. listopadu si třídy 6.A, 6.B a 7.třída udělaly hezký den. Vyjely do Prahy za kulturou a za historií. Mlhavá a chladná Praha nás sice nevítala krásnými a dalekými výhledy, ale přesto jsme si snad všichni den užili. Nejprve jsme v divadle Na Fidlovačce zhlédli představení A. Jiráska Lucerna a odpoledne jsme se šli projít nejnavštěvovanější částí Prahy - od Hradu Malou Stranou přes Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem až po Prašnou bránu. Nechyběl nám ani průvodce, protože zasvěcený výklad pana učitele Pichla jistě mnohým žákům rozšířil obzory. Závěrem je třeba pochválit většinu žáků za slušné chování a za odpovídající společenské oblečení.
Šachový turnaj
15. 11. se uskutečnil šachový turnaj žáků 1. st.  Kolem šachovnic zasedli pouze 4 žáci - Michal Skala (4. tř.), Pavel Vašák (4. tř.), Adam Plodek (5. tř.), Marek Vítek (5. tř.). Všichni  bojovali s velkým nasazením. Vítězem se proto stal každý z nich.
Výročí K.H.Máchy
16. listopadu si celý český národ připomínal 200. výročí od narození zakladatele moderního českého básnictví - Karla Hynka Máchy. I na naší škole jsme na tohoto významného Čecha zavzpomínali prostřednictvím miniprojektu - Dopoledne s K.H.Máchou. Žáci 8.třídy si připravili pro své mladší i starší spolužáky několik referátů, společně jsme si všichni zarecitovali úryvky z Máje, zhlédli jsme filmové zpracování této lyrickoepické skladby a na závěr jsme vyposlechli i zajímavé informace o velmi rozporuplné osobnosti K.H.Máchy z televizního dokumentu. Věříme, že takto strávených několik hodin přispěje nejen k tomu, že si žáci odnesou poznatky, které jistě využijí na dalších školách a učilištích, ale že alespoň někteří z nich si někdy v budoucnu najdou cestu k Máchově tvorbě.
Divadlo jednoho herce
Žáci druhého stupně ZŠ nemuseli jet za divadlem daleko, herec přijel za nimi. Jeden herec, skromné kulisy a kostýmy, a přesto velké divadlo : samotný W. Shakespeare a jeho Romeo a Jůlie. Prostřednictvím upraveného námětu o veronském řemeslníkovi, který celý známý příběh vypráví, si žáci odnesli základní představu o jednom z největších a nejhranějších představení všech dob.
Galerie znaků měst a obcí
Naše škola se letos přihlásila k účasti na světovém rekordu galerie znaků měst a obcí z celé České republiky- vytvořte znak Vaší obce z odpadových materiálů. Zástupci školní samosprávy informovali o této akci ve svých třídách. Přestože zájem o zapojení do akce nebyl moc velký, našli se nadšenci v 7.,8.,9. a 5.třídě, kteří znak Libčan ztvárnili z plastových víček, polystyrénu a nastříhaných plastových lahví. Do sběru materiálu na znak se zapojili žáci celé školy. Hlavní práce pak zůstala na kreativitě Lindy Šarounové, Terezy Bártové, Lucie Macháčkové, Pavlíny Skalové,Terezy Mičiakové, Lucie Štěpánkové, Anny  Mencákové, Simony Rejlové a Adámka Plodka. Práce to nebyla jednoduchá, ale doufáme, že se znak bude líbit a alespoň na chvíli vyzdobí část naší školy. Pěkný rám, do kterého jsme znak zasadili, nám vyrobil pan Aleš Mencák z Roudnice, kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat za ochotu a výrobu potřebné součásti naší práce.
Dobročinná sbírka
Také letos  naši školu oslovila CPK Chrpa, která se věnuje výcviku koní pro hipoterapii. Žáci si mohli zakoupit aršík tetování za 20 Kč a tím přispěli na výcvik koní. Prodalo se celkem 53 aršíků v celkové hodnotě 1060 Kč.
Mikuláš ve škole
Také letos chodil naší školou Mikuláš se svojí družinou. Navštívil 1.-4.třídu a těšily se z jeho nadílky i děti v  mateřské škole. Tuto tradici v naší škole každoročně organizuje školní samospráva.
Mikulášská besídka
Dne 3.12.2010 se v tělocvičně naší ZŠ uskutečnila Mikulášská besídka s nadílkou. Ve třech družstvech soutěžily děti v osmi různých disciplínách. Při jejich plnění jim pomáhali hodní pomocníci čerti. Po soutěžích přišel mezi nás tolik očekávaný Mikuláš s plným košem dobrot. Děti si pro něho připravily básničky, za které dostaly sladkou odměnu. Na závěr byla diskotéka a ochutnávka vánočního cukroví, které připravily maminky z Klubu rodičů. Děkujeme všem organizátorům a doufáme, že se za rok sejdeme v tak hojném počtu jako letos.
„Já už to znám, umím …“
Na začátku prosince se 12 žáků 8. a 9.třídy naší ZŠ zúčastnilo stejně jako v minulých letech soutěže „Já už to znám, umím …“ SŠ technické a řemeslné Nový Bydžov, letos s rekordní účastí. Tato soutěž je zaměřena na znalosti a dovednosti v určitých oborech. Nejlépe si vedli v oboru truhlář Vít Kocián (1.místo) a Dominik Novák (2.místo), v oboru automechanik Lukáš Filip (1.místo), v oboru opravář zemědělských strojů Jan Melichar (1.místo). Ostatní žáci, i když se neumístili na čelních pozicích, určitě nezklamali. Závěrečné hodnocení, které přišlo z Nového Bydžova „Trojnásobný triumf ZŠ Libčany“ potěšil nejen naše soutěžící, ale celou školu. Máme tu šikovné žáky a touto soutěží to chlapci potvrdili, jak nejlépe mohli. Děkujeme vám za vzornou reprezentaci školy.
Adventní den otevřených dveří
V úterý 7.prosince naše škola pořádala „Adventní den otevřených dveří“. Bylo možno zhlédnout vystoupení jednotlivých tříd 1.stupně, navštívit pracovní dílny žáků 2.stupně, nepedagogických pracovníků školy a školky, kuchařek, roudnických maminek a členek Klubu rodičů a přátel ZŠ Libčany a vyrobit si mnoho nápaditých dekorací, sladkostí nebo si vyzkoušet staročeské vánoční tradice. Žáci devátého ročníku připravili prezentaci o své návštěvě Španělska a i své pracovní dílny zaměřili na tuto zemi. Využili všech svých schopností a i dostupnou počítačovou techniku včetně interaktivní tabule k tomu, aby všechny diváky nalákali k návštěvě této atraktivní evropské země. Studenti SOŠ gastronomie a služeb nám opět přijeli předvést něco ze svého umění. Po celé škole voněla vánoční štola, kterou k této příležitosti upekly kuchařky ze školní jídelny a nechyběl ani lahodný citronový čaj, kterým nás neúnavně zásobovala naše hospodářka. Pohoštění pro milovníky sladkostí se tedy opravdu vydařilo. Škola byla adventně vyzdobena především výtvarnými pracemi žáků celé školy, ale objevily se i nádherné adventní a vánoční dekorace, které pro nás vyrobila paní Kateřina Nováková z Roudnice, za což jí velice děkujeme. Součástí této akce byla opět dobročinná sbírka pro Dětské centrum Veská, pro které se vybralo mnoho hraček, oblečení a také částka 2 450Kč, kterou využijí v centru na nákup potřebných pomůcek. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc a se všemi, kterým se u nás o adventu líbilo, se těšíme v prosinci 2011 opět na milé shledání.
Vánoční besídka
Také letos proběhla na naší škole 21.prosince vánoční besídka. Svá vystoupení si připravili zástupci ze všech tříd prvního a druhého stupně společně se školní družinou. Besídku jako tradičně zahájily mažoretky, letos společně nejmladší s nejstaršími. Programem nás provázeli tři moderátoři Anna Mencáková, Tereza Mičiaková a Denis Koutník.
Program besídky:
1.Mažoretky Borůvky – „Rolničky, rolničky“
2.Mažoretky Světlušky a Paprsky – „Helele“
3.4.třída – vánoční poezie z vlastní tvorby
4.8.třída – „Oslava narození Ježíška“
5.Školní družina – „Chumelí se, chumelí“
6.7.třída – „Sedmička tančí“
7.1.třída – „Sloní pohádka“
8.2.třída – „Vánoce v pařezové chaloupce“
9.9.třída – „Faktor strachu“
10.3.třída – „Sobí vystoupení“
11.5.třída – „Pětka má talent“
12.6.A – „Vánoční katastrofy“
13.6.B – „Ulice“
14.Mažoretky Paprsky – „Last Chrismas“
Matematická olympiáda
Úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické olympiády se stala žákyně 9.ročníku Diana Hachová. V konkurenci 25 žáků obsadila 5.-6. místo a třetí postupové místo jí uniklo o 3 body. Diano, děkujeme za vzornou reprezentaci školy, udělala jsi nám velkou radost.
„Duhová víla“
Celý 1. stupeň ZŠ Libčany navštívil program zaměřený na prevenci rizikového chování  a etickou výchovu dětí mladšího školního věku. Jednalo se o činoherní pohádku s loutkami provázenou písničkami s mikroporty. Forma pohádky  pod názvem „Duhová víla“ motivuje děti ke zdravému životnímu stylu. Nudu je dobré zahnat zajímavou tvůrčí činností. Je potřeba mít s druhým soucit a o slabší se starat a pomáhat jim.
Co nového u Berušek?
Jako flétnový soubor Berušky jsme podnikli v roce 2010 velikonoční turné po okolních vesnicích. Zalíbilo se nám to natolik, že jsme se rozhodli turné podniknout znovu, a to vánoční. Začínali jsme 16.prosince hned ráno v libčanské školní jídelně, kde jsme hráli pro školkové děti a děti z 1.stupně. Potom jsme se přesunuli do Lhoty pod Libčany do mateřinky, dále do Kratonoh do místní malotřídky. Další vánoční koncerty jsme podnikli ve lhoteckém, kratonožském a měnickém kostele. Chtěli bychom poděkovat všem zmíněným obcím za jejich vřelou pohostinnost a rodičům za podporu, pomoc a dopravu. Lucie Macháčková, 9.tř..
Lyžařský výcvik 2011 v Horní Malé Úpě
3. ledna letošního roku odjela podle plánu 7. třída s počtem 9 žáků pod vedením paní učitelky Aleny Zajícové a slečny Michaely Ornstové na lyžařský výcvikový kurz do lyžařského střediska v Horní Malé Úpě na Niklův Vrch. Žáci byli cvičeni v lyžařských dovednostech na sjezdových lyžích i běžeckých lyžích, pracovali ve skupinách podle výkonnosti. Využívali sjezdovek v bezprostřední blízkosti chaty. V den odpočinkového odpoledne, kdy děti nebyly na lyžích z důvodu bezpečnosti, se konala pěší túra na Pomezní boudy. Každý večer se při společném programu hrály různé hry, povídalo se o nebezpečí hor, promítalo o technice lyžování, teoreticky ale i prakticky si žáci zopakovali hlavní zásady první pomoci. Závěr lyžařského výcviku byl završen lyžařskými závody v obřím slalomu a v běhu na lyžích.
V obřím slalomu: kategorie dívek – vítězkou se stala Anna Kohoutová
                                kategorie chlapců – vítězem se stal Jan Kraus
V  běhu na lyžích: kategorie dívek – vítězkou se stala Linda Šarounová
                                kategorie chlapců – vítězem se stal opět Jan Kraus
Počasí bylo pěkné, sníh docela kvalitní, žádné úrazy - prostě super lyžařský výcvik.
Tříkrálová sbírka
Stalo se tradicí, že se naše škola každoročně připojuje ke konané charitativní sbírce. I letos tomu nebylo jinak. Tříkrálová sbírka je možnost, jak pomáhat lidem, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. Letos se zúčastnilo koledování celkem devět žáků a žákyň. Oproti minulým létům byly vytvořeny tři skupinky, které navštěvovaly domy v Libčanech a Želí. Bohužel, a to opět tradičně, Třem králům nepřálo počasí, a tak koledníci promáčeni dešťovou nadílkou museli předčasně ukončit své poslání. Přesto se sbírka zdařila. Z 8.ledna 2011 bylo vybráno celkem 10 525 Kč. Děkujeme vedoucím skupinek, a to Janě Srpkové ml., Renatě Horské a koledníkům Dianě Hachové, Andree Jerjeové, Lucii Doleželové, Lucii kloučkové, Dominiku Hrubému, Jindrovi Kopřivovi, Anetě Petirové, Lucii Vaňkové a Lence Voženílkové a dále všem, kteří věnovali této akci čas a finanční obnos.
Beseda k OVOV
Žáci 2. stupně se od letošního školního roku zapojili do plnění OVOV - odznaku všestrannosti olypijského vítěze. Jde o desetiboj díky němuž budou mít žáci porovnání nejen mezi sebou, ale hlavně sami se sebou v jednotlivých pololetích školního roku. V rámci této aktivity se uskutečnila 18.1. 2011 beseda s koordinátorkou projektu Agnesou Zochovou, ale hlavně s olympionikem ve sportovní střelbě Ladislavem Faltou. Během dvou hodin se žáci formou diskuse a kladených dotazů dozvěděli nejen o OVOV, ale i o olympionismu a hlavně o sportovní činnosti hosta. Asi největším překvapením pro všechny byl věk sportovce, který jak se říká "klamal tělem". Věřme, že i touto cestou se zvýší sportovní aktivity našich dětí.
Představení v divadle drak               
Žáci 1., 2. a 3. třídy naší školy se dne 21. ledna vypravili do královehradeckého loutkového divadla Drak. Představení mělo nezvyklý název: Červená Karkulka aneb dračí divadelní laboratoř. Jak je patrné, nebyla to ona klasická pohádka tak, jak ji všichni znají. Ba naopak,
dětští diváci se zábavnou, interaktivní a vtipnou formou seznámili s tím, co vlastně divadlo je a   jaké profese se podílejí na tvorbě představení. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že diváci nebyli jen těmi, kteří sedí a tiše poslouchají, ale aktivně komunikovali s herci, a někteří si dokonce sami vyzkoušeli vedení tří různých typů loutek.   
Recitační soutěž na 1.stupni
V úterý dne 25.1.2011 proběhla na první stupni recitační soutěž. Byli jsme překvapeny velkým zájmem dětí a hojnou účastí. Ohodnoceni byli žáci ve třech kategoriích. Nejmladší prvňáčci se umístili takto: 1.místo Martina Vašáková a David Petira, 2.místo Tereza Darebná, 3.místo Zuzana Olahová. V druhé kategorii druhé a třetí třídy: 1.místo Valentýna Svobodová, 2.místo Josef Uhlíř a Dominika Kociánová, 3.místo Gabriela Svobodová. Mezi nejstaršími tj. čtvrtou a pátou třídou dopadlo pořadí takto: 1.místo Aneta Petirová, 2.místo Jakub Dvořák, 3.místo Natálie Minaříková. Speciální ceny dostaly žákyně Kristýna a Karolína Fialovy za svou vlastní tvorbu a její přednes.
 
KONÍK
Karolína Fialová
Koník je můj kamarád,
budu je mít vždycky rád.
Dám mu mrkev, trochu ovsa,
udělá hopsa, hopsa.
Když jsem smutný, když se bojím,
do kožíšku se mu schulím.
Kdo se bojí je strašpytel,
koník je náš velký přítel.
Je to hodný koníček,
dám mu kupu jablíček.
A pak malou mrkvičku,
tak končíme básničku.

PONÍCI
Kristýna Fialová
Mám ráda všechny koníky,
nejradši ale poníky.
Jsou malí jako já
a vyhoupnu se do sedla.
Projedem se cvalem, klusem,
lepší než jet autobusem.
Mám malého poníka,
je to černý hnědák,
on pomalu utíká,
je to koňský předák.
Je to malý hřebeček,
večer chodí spát,
když si vyběhne kopeček,
ráno mu dám žrát.
Já mám také klisničku,
je všestranně nadaná,
ona zpívá písničku,
ale už je zadaná.
Takže mám dva poníky,
oni jsou stále s náma,
nemají často koliky
a nevoní jim sláma.
Moji milí koníčci,
nemám vás ráda trošičku,
mám vás ráda hodně,
měla bych vás radši v domě.
Jelikož to hloupé je,
tak zatím patříte do stáje.

                                                        Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy
Kontakty na Základní školu Libčany:
Telefon škola - 49 5585 188  
Telefon školní jídelna – 49 5585 388
E-mail – skola@zslibcany.cz