Setkání členské schůze mikroregionu Urbanická brázda

Ve čtvrtek 3. února 2011 od 17 hodin na Obecním úřadě v Praskačce proběhne členská schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda.

Program jednání:

  • Kontrola zápisu z minulého jednání
  • Schválení rozpočtu na rok 2011
  • Dotace z POV a grantů kraje na rok 2011
  • Účast svazku na společných projektech MAS Hradecký venkov a MAS Společná Cidlina
  • Financování projektu „Pořízení kontejnerů na zelený odpad“, výběrové řízení  
  • Různé