Přijaté projekty v MAS Hradecký venkov v 1. výzvě roku 2011

V I. Výzvě letošního roku bylo přijato celkem 13 projektů. Celkové náklady všech projektů činí 5.379 067,- Kč.

Nyní projekty procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti dle pravidel Programu rozvoje venkova a 4. února 2011 budou předány Výběrové komisi k bodování. Schválení vybraných projektů proběhne 16. února  Programovým výborem. Poté budou výsledky zveřejněny na stránkách www.hradeckyvenkov.cz .

Fiche č.3 - Konkurenceschopnost zemědělství - pro tuto Fichi bylo alokováno 1,5 mil. korun. Byly přijaty 3 projekty  s  požadovanou dotací 632 340,- Kč.

Fichce č. 4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích - pro tuto Fichi byl alokován 1 mil. korun. Bylo přijato 7 projektů s požadovanou dotací 1.615 065,- Kč.

Fiche č. 5 - Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti - posilování sounáležitosti obyvatel s územím - pro tuto Fichi bylo alokováno 500 tis. korun. Byly přijaty 3 projekty s požadovanou dotací 912 319,- Kč.

Iva Horníková, manažerka SPL