Domácí ošetřovatelská péče - služba občanům

 
Pracoviště ošetřovatelské péče, Pražská 231/184, Hradec Králové 4 (vedle firmy Arrow)
v pracovních dnech od 8 do 15 hod., tel. 495 533 537, mobil: 603 220 240
po pracovní době a o víkendech a svátcích mobil: 603 468 700  
 
 

   Pracoviště ošetřovatelské péče zajišťuje na území bývalého okresu HK domácí zdravotní ošetřovatelskou péči již 17 let.   
 Našimi klienty jsou lidé všech věkových skupin s jakýmkoliv onemocněním. Ošetřovatelská péče je prováděna výhradně na doporučení ošetřujícího lékaře a následně je plně hrazena ze zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovny klienta, což znamená, že naši klienti za naši ošetřovatelskou a rehabilitační péči nic neplatí. Tato péče je dostupná 24 hod. denně a 7 dnů v týdnu po celý rok.
Zdravotní péče je poskytována odborným personálem, který má dlouholetou praxi a ve svém oboru se neustále vzdělává.
  Agentura uskutečňuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí klienta. Jedná se o péči blízké úrovni hospitalizace.
V  terénu provádíme např. kontroly krevního tlaku, glykémie, podávání infuzí, léků ve všech formách,včetně injekcí, pečujeme o veškeré druhy stomií, provádíme převazy všeho druhu, včetně rozsáhlých chronických ran, vyměňujeme permanentní močové katetry u žen a do budoucna se chystáme rozšířit naše kompetence, díky vzdělávání, i na muže. K dispozici máme různé dávkovací pumpy např.na výživu, k léčbě bolesti, ale i další dle potřeb klienta.
   V rámci ošetřovatelské péče zajišťujeme také péči o novorozence a matku před a po porodu. Pro nastávající maminky a tatínky pořádáme kurzy přípravy k porodu, včetně cvičení. Kurzy vede porodní asistentka a dětská sestra. V rámci těchto kurzů je i návštěva porodního sálu. Maminkám po ukončeném šestinedělí nabízíme cvičení pod vedením porodní asistentky. Maminky, které mají problémy s kojením, navštívíme v jejich domácím prostředí a můžeme jim nabídnout k zapůjčení různé pomůcky, jako například různé typy odsávaček mateřského mléka, kojenecké váhy, ale i novorozenecké polohovací postýlky, které jsou vhodné pro první tři měsíce života miminka.  
  Přibývá také klientů, kteří v domácím prostředí umírají. Naše agentura nabízí těmto klientům domácí hospicovou péči, včetně péče o pozůstalé.
  U našich klientů provádíme krátkodobou i dlouhodobou rehabilitační péči, která je poskytovánapo úrazech, operacích kloubů, po amputacích, mozkových příhodách apod.
  Agentura domácí péče od svého vzniku spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, s praktickými i odbornými lékaři v terénu, s Centrem sociální péče a pomoci, s Magistrátem města, s Krajským úřadem, s Městským úřadem v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou, ale i obecními úřady obcí a s mikroregiony.
 
  Další činností naší agentury je půjčovna kompenzačních pomůcek a přístrojů, např. berlí, chodítek, antidekubitních podložek, polohovacích pomůcek, klozetových židlí, vozíků, ale i elektrických  polohovacích lůžek, injekčních dávkovačů, oxygenátorů a mnoho jiných.
  Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.domacipecehk.cz, kde se dozvíte o službách nejen našim klientům, i o námi pořádaných kurzech a seminářích pro laickou i odbornou veřejnost.
   Na našem pracovišti v Kuklenách poskytujeme i konzultační činnost pro rodiny pečující o své blízké. Současně nabízíme v rámci drobného prodeje různé produkty potřebné k péči o miminka, maminky, ale i  dospělé.