Zrealizované projekty 2010 - video

Na stránkách Místní akční skupiny Hradecký venkov naleznete videozáznam zrealizovaných projektů, které byly finančně   podpořeny z Programu rozvoje venkova ČR právě prostřednictvím MAS Hradecký venkov.

Z našeho mikroregionu jsou to projekty:

Lhota pod Libčany - Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany

Praskačka - Zázemí pro kulturní a společenské aktivity - místní část Krásnice

Roudnice - Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice

http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=všech-deset-projektů-z-i-výzvy-2009&cisloclanku=2010120007

Dále na stránkách Hradeckého venkova nalezenete i videa z průběhu realizace jednotlivých akcí v celém regionu.