Vybrané projekty v rámci I. výzvy 2010

V roce 2010 byly prostřednictvím Místní akční skupiny Hradecký venkov finančně  podpořeny tyto projekty:

·         KOMITÉT PRO UDRŢOVÁNÍ PAMÁTEK Z VÁLKY ROKU 1866 - Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové - soubor 24 pomníků
·         OBEC ROUDNICE - Hasičská klubovna
·         OBEC HOŘINĚVES - Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves
·         OBEC HRÁDEK - Oprava hřbitovní zdi a přístupových komunikací a nasvícení kostela
·         OBEC STĚŽERY - Obec Stěžery - výměna oken v tělocvičně
·         OBEC NEDĚLIŠTĚ - Středisko pro volnočasové aktivity
·         OBEC KRATONOHY - Rekonstrukce objektu klubovny
·         OBEC VŠESTARY - Rekonstrukce pomníku "Šrámův kříž" v Rozběřicích
·         MĚSTO NECHANICE - Výměna oken a vrat na budově Městského úřadu Nechanice
·         OBEC HNĚVČEVES - Výměna oken, zlepšení tepelných vlastností stropní konstrukce- víceúčelová hala Hněvčeves