Nadace Partnerství Strom života - Místo pod stromy

Nadace Partnerství vyhlašuje grantové kolo Strom života - Místo pod stromy

 
  • Maximální výše grantu: 200.000 Kč
  • Celkově bude rozděleno v roce 2010: 1 000 000 Kč
  • Grantová uzávěrka: 6.5. 2010
  • Zasedání grantové komise: 1.6.2010
  • Zaslání závěrečné zprávy: 15. 12. 2011
  • více na http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2216310
Cíl programu
Grantový a asistenční podprogram zaměřený na podporu vzniku nových a obnovu stávajících zelených veřejných prostranství, parků, sídlištních prostor, oddychových míst apod. Důležitou podmínkou je zapojení místních občanských sdružení, škol, nejrůznějších spolků a aktivních občanů do všech fází utváření zelených veřejných prostranství. Od formulace nápadu, přes přípravu a plánování až po samotnou realizaci, tak aby utvářené prostranství splňovalo představy a potřeby místních lidí a bylo intenzivně využívané. Nadace Partnerství poskytne podpořeným projektům finanční podporu, odborný seminář pro realizátory zaměřený na komunitní plánování a zprostředkuje asistenci odborného konzultanta.
 
 
Prioritní oblasti podpory:
• Ozelenění a úprava návsí, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství.
• Ozelenění a úprava sídlištních ploch.
• Vytváření oddychových míst nejen pro starší spoluobčany.