ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašují grantové kolo pro rok 2010.
 
Uzávěrka pro podání žádostí o grant: 19. března 2010
 
Podrobnosti o vyhlášených grantech a formuláře žádostí naleznete na: