Nadace VIA vyhlašuje grant "Záchrana památek drobného významu"

Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Účast místních obyvatel na péči o okolí je jednou z hlavních priorit tohoto programu.
 

Uzávěrka žádostí je 15. 2. 2010.
 

Více na http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/vyhlasujeme-grantove-kolo-programu-fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2010