Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 9. zasedání dne 22. 10. 2009 schválilo usnesením ZK/9/574/2009 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010.

Termín pro předkládání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova je stanoven  od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009.
Žádosti bude možné podávat prostřednictvím administrátorů POV na obcích s rozšířenou působností. V ORP Hradec Králové je to: Mikroregion Urbanická brázda, Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Libčany - po dohodě osobně nebo poštou.
  
    Ostatní granty na rok 2010 budou vyhlašovány postupně (školství – prosinec 2009, ostatní v průběhu měsíce ledna 2010).
 
    Důležité upozornění, nutno monitorovat webové stránky kraje, neboť granty z oblasti regionálního rozvoje bude od 1. 1. 2010 administrovat odbor grantů a dotací, případné dotazy sdělí kompetentní zaměstnanci – administrátoři těchto grantů.