Vybrané projekty v rámci I. Výzvy MAS Hradecký venkov

Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře. 

Z celkového počtu 14 podaných žádostí o dotaci  vybrala výběrová komise  10 projektů, mezi které bylo rozděleno celkem 3 037 083,- Kč. Z mikroregionu Urbanická brázda uspěly celkem 4 projekty - Rodinného a mateřského centra Lhota pod Libčany, obcí Praskačka a Roudnice a Mysliveckého sdružení Dubina. Více viz následující tabulka. 

0

 

Číslo projektu Žadatel Název projektu Přidělená dotace v Kč
 1/03/2009 RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany 401 815
 1/06/2009 Obec Praskačka Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice 296 486
 1/13/2009 Obec Roudnice Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice 378 000
 1/10/2009 Obec Velichovky Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí 247 995
 1/08/2009 Obec Nechanice Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice 219 327
 1/12/2009 Obec Stračov Výměna oken v MŠ Stračov 378 000
 1/04/2009 TJ Sokol Hořiněves Fasáda sokolovna Hořiněves 429 471
 1/01/2009 Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice 157 508
 1/14/2009 Sbor dobrovolných hasičů Sovětice Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády 309 803
 1/07/2009 MS Libčanská dubina Modernizace sportovní brokové střelnice 218 678
 1/09/2009 Obec Kratonohy Rekonstrukce objektu klubovny 0
 1/11/2009 Obec Neděliště Středisko pro volnočasové aktivity 0
 1/05/2009 Obec Hořiněves Výměna vrat hasičské zbrojnice Hořiněves  
 1/02/2009 Obec Libčany Dokončení a vybavení posilovny 0
      3 037 083