Vyhlášen grant na obnovu krajiny a péči o životní prostředí

Nadace VIA vyhlásila grantový program  zaměřený na téma obnova krajiny a péče o životní prostředí.
 
Projekty se mohou týkat např. obnovy původních a zakládání nových krajinných prvků,  podpory šetrné údržby krajiny, zlepšování prostupnosti krajiny, obnovy cest a stezek, péče o drobné stavby v krajině, ochrany a obnova biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny. Z programu budou podpořeny tři projekty, každý částkou  350 000 Kč. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2009
 
Podrobné informace o programu a formulář žádosti naleznete na webových stránkách www.nadacevia.cz   
nebo na: http://via.ecn.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/csob-a-postovni-sporitelna-pro-podporu-regionu-velke-komunitni-granty.    
Kontaktní údaje:
 
Martina Kulíková
projektová manažerka
Nadace VIA  
Jelení 195/9
118 00 Praha 1
tel.: 233 113 370
fax: 233 113 380
martina.kulikova@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz