Grant na ošetření stromů

Stromolezci nabízejí granty na ošetření stromů 

Víte o vzrostlém stromu, který by potřeboval dendrologické ošetření? Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace Partnerství připravily nový grantový program, v němž můžete o odborné ošetření požádat.
Organizace se tak snaží upozornit na potřebu včasné a kvalitní péče o dřeviny.

 
Grantový program „Stromy pro zítřek“ nabízí obcím, školám, občanským sdružením i církevním právnickým osobám bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu. Ošetření provede arborista s certifikací European Tree Worker (ETW). „Certifikace ETW zajišťuje, že daný arborista má za sebou kvalitní odborné zkoušky a praxi
a zároveň že se v oboru dále průběžně vzdělává,“ upřesňuje Světlana Vávrová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Odborná péče o stromy totiž vyžaduje celý komplex znalostí, počínaje dendrologií, fytopatologií, fyziologií, mechanikou či fyzikou, až po znalost potřebné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu.
 
„Pouze kvalitní péče umožní stromům dožít se vysokého věku ve stavu, ve kterém nepředstavují riziko pro svoje okolí. Není náhodou, že například každoročně se opakující debaty o alejích kolem silnic končí zpravidla upozorněním na nedostatečnou a neodbornou péči o stromy,“ doplňuje Miroslava Drobílková z Nadace Partnerství.
 
Kontakt pro více informací:  

David Hora, Sekce péče o dřeviny – ISA, SZKT
mobil: 775 224 770, e-mail: kancelar@szkt.cz 
 
Miroslava Drobílková, program Strom života
tel: 515 903 125, mobil: 732 586 238, e-mail: mirka.drobilkova@nap.cz  

Nadace Partnerství, Czech Environmental Partnership Foundation
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
www.nadacepartnerstvi.cz