Venkovská konference v Libčanech

Libčany jsou pořadateli   „Venkovské konference  na téma sociální politika a zaměstnanost v malých venkovských obcích“, která proběhne ve dnech 3. a 5. srpna 2009 za účasti zástupců z francouzského městečka Le Melle Sur Sarthe.

Konference je zaměřena na výměnu zkušeností s přípravou, realizací a udržitelností integrovaných projektů ve venkovském prostoru zaměřených na zvyšování zaměstnanosti a sociální politiku. První den  budou účastníci diskutovat na daná témata a druhý den pak bude věnován odborným exkurzím – návštěvám a představením úspěšných projektů v regionu Hradecký venkov. 
Konference byla finančně podpořena z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 
Program:
Pondělí  3.8. - konference
  • 15 – 16 hodin - zahájení, prezentace
-          úspěšné projekty Mikroregionu Urbanická brázda
-          péče o seniory v regionu Hradecký venkov
-          činnost občanského sdružení Aura Canis - ukázky práce se psi
  • 16-17 hodin - prezentace hostů 
-          sociální péče o starší občany, její formy a způsoby financování v regionu Melsko
-          cestovní ruch v okolí jezera v Le Melle
  • Společenský večer, neformální výměna zkušeností s realizátory projektů
  
Středa 5.8. – odborné exkurze
  • 9-11 hodin           Mateřské centrum Nechanice, o.s.  
  • 11,30-13 hodin     Niva s.r.o. Dolní Přím - výroba sýru Niva (www.syr-niva.cz )
  • 13,15-14,30 hodin oběd
  • 15-16 hodin          Soukromá zemědělská farma Ing. Ivan Horák 
  • 16,30  Josefov     Prohlídka podzemních chodeb, návštěva pomníku
 
 
Partnery projektu jsou:
- Hradecký venkov, o.p.s. (www.hradeckyvenkov.cz)
- Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí (www.hradeckyvenkov.cz)
- Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, o.s.