Výzva pro zájemce o projekt spolupráce

 

Návrh na další projekt Spolupráce
mezi
MAS Hradecký venkov a MAS Společná Cidlina
 
Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podopatření:      III.1.3 Podpora cestovního ruchu
 
V rámci projektu mohou být:
  • vypracovány studie nebo programy na ochranu kulturního dědictví venkova
  • realizovány investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny
  • realizovány investice spojené s údržbou, obnovou a zhodnocováním nebo využitím   historických parků, zahrad a alejí
  • budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
  • vybudovány pěší trasy a stezky, hippostezky, cyklistické tématické stezky a další tématické (naučné) stezky mimo území lesů
 
Máte nápady, záměry nebo už připravené projekty, 
které je možné realizovat v rámci připravovaného projektu?
Pokud ano, ozvěte se manažerce Janě Rejlové
 e-mail: rejlova.jana@atlas.cz nebo mobil: 731516980
a sledujte internetové stránky www.hradeckyvenkov.cz