Jak jsme se učili pracovat v týmu a zapojovat veřejnost

29. a 30. června se v rámci projektu "Vzdělaný venkov" uskutečnil dvoudenní seminář na téma práce v týmu a zapojování veřejnosti. Účastníci semináře si vyzkoušeli různé typy práce v týmu. Například společně plánovali a pak vyráběli most, který udrží co nejvíce třetinkových lahví minerálek. Pracovní materiál byl: lepící páska, 12 papírů A4 a dvě židle.  Cílem této aktivity  bylo  zjistit jakou kdo hraje roli při týmové práci. Celý seminář měl velmi příjemnou atmosféru a účastníci získali řadu nových poznatků, které si utvrdili v rámci různých aktivit. Poděkování za to patří nejen účastníkům, kteří aktivně pracovali, ale též lektorce - paní doktorce Aleně Bauerové.

Úterní odpoledne jsme navštívili chráněné dílny v nedalekém Neratově, kde se díky stavbě a dobrému fungování chráněného bydlení a dílen, opravě krásného kostela s prosklenou střechou, vrátil za několik let život do této pohraniční oblasti. Poděkování patří panu Ludvíku Klimešovi, který se nám věnoval a seznámil nás s radostmi, ale i strastmi provozu v Neratově. 

Fotografie ze semináře naleznete na http://www.nechanicko.cz/index.php?nid=609&lid=CZ&oid=1439144