Hvozdnické staročeské máje

 

    Rok se s rokem sešel a znovu je tu máj, lásky čas. Loni jsme se pokusili vzkřísit staročeskou tradici kácení máje a začali i věřit, že snad ti mladí propadnout kouzlu této oslavy jara.  Nezklamali nás. Přihlásilo se téměř 40 mladých lidí, kteří se s nadšením sobě vlastním pustili do příprav.
    Na úvodní schůzce 16.dubna v „HOSPŮDCE U KAPLIČKY“ se nejen rozdávalo DVD z loňských májů, ale především se seznamovaly páry pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že většina účastníků už měla jasnou představu z minulého roku, šlo to jako po másle. Na čarodějnice 30.dubna v podvečer si chlapci pro své partnerky ozdobili májky, které ještě tu noc připevnili na branku své májové partnerky a už se pomalu vše připravovalo na to nejdůležitější – stavění a kácení máje.
    Tentokrát nechtěli organizátoři ponechat nic náhodě, a tak již v průběhu roku bylo rozhodnuto, že si letošní máje vylepšíme vlastními kroji. Spolupráce obcí Hvozdnice a Libčany s Mikroregionem Urbanická brázda přinesla své ovoce. Nádherné chlapecké kroje z dílny Jany Rábové a s výšivkami Vlaďky Koudelkové z Roudnice zářily už na šatním ramínku a což až si je hoši obléknou. Aby to dívkám nebylo líto, paní Rábová ušila i dva dívčí kroje, a tak nikdo nemusel jít v oblečení z půjčovny. Protože i družbovi mistrovsky vypracovala frak a parádní kalhoty, věděli jsme, že to hlavní už máme: nadšenou mládež a parádní výstroj.
    Celá akce vypukla vlastně už ve středu. Bylo třeba vybrat a skácet smrk. Organizování se ujal starosta Jindřich Klazar, Miroslav Novák, Milan Valášek, Jaroslav Žitek, Martin Tlučhoř, Petr Plod a Jiří Bílek st.. Další den se již chlapci chopili práce sami, celý kmen máje oloupali a připravili ke stavění. V pátek 15.května kolem 17.hodiny celá náves opět ožila. Stavěla se máj, a to je událost, která se už jen tak nevidí. Děvčata pletla věnec z chvojí a zdobila barevnými stuhami, chlapci připravovali strom, vyvázal se věnec a zase přišel ten okamžik, kdy se nejednomu z nás tajil dech. Ochotní tátové opět přiložili ruce k dílu a oživili svoje vzpomínky na mládí. Pomohla technika, chytré hlavy a šikovné ruce. Máj stoupala do výšky, ozýval se tlukot sekery do kmene a každý mohl číst z očí toho druhého: „Jen ať to ten kmen vydrží, ať nepraskne, vždyť to je dnes ten nejdůležitější strom“. Povedlo se, májka se zatřepetala pod závanem květnového větru a majestátně se rozhlížela po Hvozdnicích, měřila celých 21 metrů.
A co následovalo?
    No hlídání májky celou noc před nevítanými návštěvníky či zloději. Aby to hlídačům lépe ubíhalo a neobtěžoval je hlad, zopakovala loňské překvapení i Ilona Morávková a kolem půlnoci přijela s výbornou česnečkou přímo na náves. A že přišla vhod, potvrdí každý, kdo ochutnal.
    Uteklo to, bylo tu ráno a přišel šok. Šedivá obloha kam se podíváš a pršelo, jen se lilo. Vypadalo to, že se nevyčasí ani za týden. Někteří věřily v zázrak, jiní sledovali na internetu záběry ze satelitu o postupu oblačnosti přes území České republiky. Snad naše prosby vyslyšeli tam nahoře, snad to byla náhoda, ve dvě hodiny odpoledne ve Hvozdnicích se už sluníčko smálo na všechny, kteří na máje přišli a nebylo jich málo.
Než se začal tvořit průvod, přišlo nezbytné fotografování a také přípitek od vedoucího pohostinství p.Čecha, který připravil pro aktéry májů na zdar celé akce. A už se to řadilo. Do čela se postavil družba Marek Abraham, za něho první tři mládenci s červeným karafiátem v ruce a s odhodláním vše zahájit, dále nepostradatelná kapela Májovanka vystrojená také ve staročeských krojích a na konec celá chlapecká družina. Družba dal pokyn svým deštníkem, kapelník kývnul na muzikanty a JEDEM!!!
    Postupně se vyvedlo 19 dívek z deseti domů a průvod se vrátil k máji po 19.hodině. Ještě se tancovalo, zpívalo, prodali se poslední lístky na máj a vše se chýlilo k závěru. Chlapci se ujali své úlohy, pila byla letos dostatečně ostrá a po chvíli se májka snesla k zemi. Je dokonáno. Nezbytné losování, nad kterým dohlížel družba . Výhercem se stal p.Aleš Etrych z Libčan a za výhru mládež náležitě odměnil. Zelený věnec děvčata přenesla na sál a krojovaná mládež zahájila úvodním tancem májovou zábavu. Vše dopadlo na výbornou a vděční mlaďáci objímali družbu, posadili si ho na ramena a děkovali mu tak vedení celého odpoledne. Měli za co. Nelehkou úlohu zvládl s lehkostí sobě vlastní a dokázal navodit tu správnou atmosféru. Ve chvíli, kdy měl chuť sundat si boty a jít do Hvozdnic bos, nám připomněl nezapomenutelného „Kalvodu“. Hřálo nás u srdíčka, že vše dopadlo tak, jak jsme ani ve snu nedoufali a když se začalo sálem sborově volat : „Čí jsou máje?“ „ Naše!!!“, slzičky se už nedaly zastavit.  
 
    Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě této akce podíleli: Jiří Polák st., Jindřich Klazar st., Marek Abraham, Jana Rábová, Jana Rejlová, Jana Štěpánková, Vladimíra Koudelková, Alena Štěpánková, Miloslav Štěpánek st.,Zdeněk Jedlička st., Miloslav Štěpánek ml., Miroslav Vodička a ZD Libčany, Jaroslav Perný ml., Jaroslav Žitek, Jiří Bílek st., Miroslav Novák, Milan Valášek, Martin Tlučhoř, Petr Plod, Miroslav Pavlíček, Vladimír Ráb, Martin Rajman, Jiří Šlechta, Ilona Morávková, manželé Čechovi, Soňa Nováková, Soňa Slavíčková, Rudolf Jouda, Josef Kalvoda a všichni majitelé dámských krojů, kteří byli ochotni, nám je zapůjčit.
Mgr. Lenka  Šlechtová
 
Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.