Značené cyklotrasy Mikroregionem Urbanická brázda

 

Cyklotrasa Hradec Králové-PIačice - Dobřenice, žst
 evidenční číslo KČT 4198
Cyklotrasa začíná (či končí) v Hradci Králové-Plačicích na křižovatce silnice č. 333 odkud prochází spolu se silnicí III. třídy do Praskačky Plačicemi, za kterými mírně stoupá, prochází krajem Vlčkovic, přechází železniční trať a přichází do Praskačky. Zde na křižovatce je současně i koncový bod cyklotrasy Obědovice - Praskačka (4199). Trasa prochází celou vesnicí kolem kostela a u novostavby obecního úřadu se na křižovatce stáčí vpravo do Sedlice. Na konci Sedlic pokračuje dále na západ po asfaltové silnici do osady Žižkovec, odkud po místní asfaltové komunikaci mírně stoupá do Poliz. Za Polizi míjí asfaltová komunikace kříž mezi lípami - v tomto místě, kde je pěkný rozhled až k pohraničním horám, doporučuji zřídit odpočinkové místo vybavené mobiliářem (bližší popis v části 5 - Doplňková vybavenost cyklotras). Od kříže místní asfaltovou silnicí dosáhne cyklotrasa Osic, kde na křižovatce u Škroupova domu odbočuje vpravo na Osičky. Až na konec Osiček je vedena v souběhu s navrženou cyklotrasou Staré Ždánice - Hrádek, zámek (4200). Na konci Osiček, u sochy sv. Jana Nepomuckého, se odděluje od cyklotrasy č. 4200, opouští asfaltovou silnici a po polní prašné cestě (dobře sjízdné pro běžná kola) pokračuje po vrcholu nevysoké terénní vlny k okraji Dobřenic (k hydroglobu). Cestou jsou opět pěkné rozhledy k pohraničním horám a navíc ještě k Hořickým Chlumům a vysokým kopcům Jičínska (hora Tábor). V Dobřenicích u vchodu do areálu zámku a u farního kostela přechází krátkým úsekem na silnici č. 323, ze které odbočuje na místní asfaltovou komunikaci k železniční stanici Dobřenice, kde na křižovatce se silnicí na Roudnici končí (či začíná). V koncovém bodě, po silnici na Roudnici je vedena cyklotrasa Staré Ždánice - Hrádek, zámek (4200).
Celková délka cyklotrasy činí 15,64 km. Výškové rozdíly jsou minimální. Z nadmořské výšky necelých 230 m n.m. (v Praskačce) jen mírně stoupá do výšky 260 m n.m. na polní cestě mezi Osičkami a Dobřenicemi.
 
 
 
Cyklotrasa Obědovice – Praskačka
evidenční číslo KČT 4199
Cyklotrasa začíná v Obědovicích u návesního rybníčka, prochází asfaltovou místní komunikací vesnici a u motorestu přechází mezinárodní silnici 1/11. Na tomto místě je nutná velká opatrnost při přejíždění přes tuto, automobily neúnosně přetíženou silnici. Za křižovatkou přechází povrch cyklotrasy z asfaltu na štětovaný a prašný (pro běžná kola bezproblémově použitelná). Za vesnicí míjí písník, za kterým se prašná polní cesta stáčí vpravo do Kratonoh. V ohybu cesty, nad písníkem, doporučuji zřídit odpočinkové místo vybavené mobiliářem (bližší popis v části 5 - Doplňková vybavenost cyklotras). Kratonohy prochází cyklotrasa po asfaltové místní komunikaci a na konci vesnice, před ústím této komunikace na silnici 1/11, odbočuje vlevo na účelovou asfaltovou komunikaci, vedoucí podél Bystřice, k okraji Roudnice. Obcí Roudnice v celé délce 3 km prochází cyklotrasa po hlavní asfaltové komunikaci. U konce obce protíná cyklotrasu Staré Ždánice - Hrádek, zámek (4200) a za vsí přechází opět přes silnici 1/11, Platí totéž jako v Obědovicích stím, že nebezpečí při přejezdu silnice 1/11 je zvýšeno neomezenou rychlostí na silnici 1/11, resp. ze zákona povolenou rychlostí 90 km/hod. Za křižovatkou prochází cyklotrasa celou obcí Lhota pod Libčany, obdobně jako v Roudnici, hlavní asfaltovou komunikací. Od konce obce je pokračování cyklotrasy vedeno po místní, účelové, asfaltové komunikaci do Urbanic, kde odbočuje vpravo na místní asfaltovou silnici, přejíždí železniční trať a končí na křižovatce v Praskačce, v místě kudy prochází cyklotrasa Hradec Králové-Plačice - Dobřenice, žst (4198).
 
Celková délka cyklotrasy činí 13,72 km.   Výškové rozdíly jsou zanedbatelné - celá trasa je vedena ve výšce mezi 230 až 240 metry n.m.
 
 
Cyklotrasa Staré Ždánice - Hrádek, zámek
evidenční číslo KČT 4200
 
Cyklotrasa spojující severní a jižní část mikroregionu a současně napojující systém cyklotras mikroregionu s již vyznačenými, nebo předpokládanými cyklotrasami sousedních území, začíná ve Starých Ždánicích, na cyklotrase č. 4040. cyklotrasa opouští Staré Ždánice po asfaltové silnici, vedoucí do Osic. Po 1 km vstupuje cyklotrasa do území mikroregionu a mírně stoupá do Osic. V Osičích, od křižovatky u Škroupova domu, vede až na okraj Osiček v souběhu s cyklotrasou Hradec Králové-Plačice - Dobřenice, žst (4198). Od kraje Osiček pokračuje stále po asfaltové silnici do Syrovátky, odkud mírně sjíždí k železničnímu přejezdu u nádraží v Dobřenicích kde je koncový bod cyklotrasy Hradec Králové-Plačice - Dobřenice, žst (4198). Přejíždí železniční trať a za závorami odbočuje vlevo po asfaltové silnici na Roudnici a Libčany. Před Roudnicí přetíná silnici 1/11, kterou je nutno přejíždět s maximální opatrností, protože silný automobilový provoz, navíc ve velké rychlosti (neomezené rychlost na silnici 1/11, resp. ze zákona povolená rychlost) 90 km/hod., znamená velké nebezpečí při přejezdu silnice 1/11 pro cyklistu. Za křižovatkou se silnicí l/l 1, v Roudnici protíná cyklotrasu Obědovice - Praskačka (4199), opouští Roudnici a mírně stoupá do Libčan. V Libčanech opouští území mikroregionu a celé další pokračování až ke koncovému bodu u vchodu do areálu zámku v Hrádku (v délce 5 km) již vede mimo území mikroregionu. Dokončení cyklotrasy je nutné s ohledem na propojení systému cyklotras mikroregionu s předpokládanou cyklotrasou, vedoucí prostorem Bojiště války 1866 a cyklotrasou z Hradce Králové do Nechanic, Nového Bydžova a dále do středních Čech. Z Libčan vedení cyklotrasy ještě mírně stoupá lesem po silnici do Radíkovic, kde odbočuje vlevo po asfaltové silnici do Hrádku. Krátkým stoupáním opouští Hrádek a po necelém kilometru dosahuje koncového bodu na parkovišti u zámeckého parku. Z Radíkovic po Hrádek, zámek bude po vyznačení již zmíněné cyklotrasy Hradec Králové - Nechanice, souběh s touto cyklotrasou a koncový bod Hrádek, zámek bude rovněž koncovým bodem cyklotrasy Bojiště války 1866, vedoucí přes Chlum a Svíbský les do Máslojed.
 
Celková délka cyklotrasy činí 15,42 km (z toho 6 km vede mimo území mikroregionu, 1 km od Starých Ždánic a 5 km od Libčan). K jejímu označení je potřeba osadit 37 ks cykloznaček. Pro osazení cykloznaček je nutno použít 4 ks sloupků (ostatní cykloznačky se osadí na sloupky silničních značek, sloupy veřejného osvětlení). Výškové rozdíly nejsou velké. Na rozdíl od předchozích dvou cyklotras je tato cyklotrasa nejvíce výškově členěna, ale stoupání, či klesání nikde nepřesahuje 50 m. Z 225 m n.m. ve Starých Zdánicích stoupá cyklotrasa do 260 m n.m. v Osičích, opět klesá na 235 m n.m. u potoka Roudnice, aby dosáhla výšky 271 m n.m. v lese nad Libčany a po mírném poklesu k Radíkovickému potoku a následnému stoupání v Hrádku, skončila v koncovém bodě Hrádek, zámek ve výšce 290 m n.m.