Zprávičky ze Základní školy v Libčanech

     Krásné letní dny neomylně připomínají, že se přiblížil konec školního roku. Je to období, které souvisí s hodnocením naší práce. Výsledky v různých soutěžích dokazují, že se nám práce vcelku dařila.

     Okresního kola recitační soutěže se zúčastnilo celkem 7 žáků (Karel Matoušek, Lucie Macháčková, Pavlína Skalová). Čestné uznání za svůj výkon obdržela Tereza Mičiaková z 5. třídy. Ta si vedla také úspěšně v pěvecké soutěži Praskatečský zpěváček. Zde obsadila 2. místo.
     Eurocentrum v Hradci Králové pořádalo výtvarnou soutěž nazvanou Evropa bez bariér, aneb jak nás vidí Evropané. Pěkného výsledku zde dosáhla žákyně 7. tř. Pavlína Skalová, která ve velké konkurenci obsadila 3. místo. Zvláštní cenu obdržel žák 6. roč. Dominik Novák.
     Znalosti o tradicích Velikonoc byly součástí malé soutěže na 1. stupni. Mezi nejlepšími luštiteli byl i Lukáš Mareček ze 2. tř. Znalosti o tomto jarním svátku prokázali i všichni prvňáčci. Mnohé jistě získaly na výstavě v Roudnici, která se všem moc líbila.
     Tradičně se účastníme i celé řady sportovních soutěží. Letos to byly turnaje v kopané, vybíjené, atletické soutěže. V Poháru rozhlasu dosáhl vynikajícího výsledku žák devátého ročníku Aleš Svatoň. Ve vrhu koulí obsadil druhé místo a svým výkonem 11,71 m překonal i rekord školy. Ve vybíjené se dařilo žákyním 4. a 5. ročníku. V okresním kole jim o jeden život v prodloužení unikl postup do krajského kola (Kateřina Václavková, Pavlína Hrdinová, Tereza Mičiaková, Evelína Novotná, Tereza Bártová). Ani v turnaji v Nechanicích jsme si nevedli špatně. Putovní pohár jsme získali v kategorii smíšených družstev 4., 5. tř. (Jiří Vanc, Denis Koutník, Kateřina Václavková, Patrik Houser, Vojtěch Voříšek, Tereza Mičiaková, Tereza Bártová), v kategorii 1. – 3. tř. jsme obsadili místo druhé (Aneta Moravcová, Lukáš Kolář, Lukáš Mareček, Nikola Štěrbová, Marek Vítek, Jakub Mičiak, Tomáš Kotek).
     Vyprávění policistů a prohlídka jejich techniky zaujala žáky 1. stupně. Získané znalosti jistě využijí v dopravní soutěži, tak jako se to podařilo letošním soutěžícím. V okresním kole v kategorii 5., 6. tř. obsadili naši soutěžící 2. místo (Miloš Novotný) a stejného výsledku dosáhli i soutěžící 7. a 8. roč. (Pavlína Skalová, Adéla Šejirmanová, Ladislav Muller).
     Již poněkolikáté jsme se zúčastnili soutěže Mladý zdravotník. Krásné 3. místo bylo velkou odměnou pro naše soutěžící (Tereza Mičiaková, Anna Česáková).
     Jak se chovat v mimořádných situacích si vyzkoušeli žáci 1. stupně. S prvky první pomoci je při této příležitosti přijeli seznámit pracovníci Červeného kříže z Hradce Králové.
     Do projektu Miss panenka se letos zapojilo celkem 16 žáků druhého stupně. Školu bude dále reprezentovat panenka ušitá žákyní 8. roč. Adélou Šejirmanovou.
     Evropa našima očima – této soutěže, která zjišťovala znalosti o EU, se zúčastnila 4 družstva složená ze zástupců žáků 2. stupně. Nejlepší z nich postoupilo do okresního kola v Hradci Králové. Zde školu reprezentovaly také naše mažoretky.
     Již tradiční Lesní závod pořádala naše škola ve spolupráci s mysliveckým sdružením Libčanská dubina, libčanskými rybáři a hasiči v pátek 8.května. Stejně jako v minulých letech byla účast závodníků veliká, na start se postavilo 96 závodníků Ti nejlepší byli odměněni pohárem a knihou, ale bez ceny, sladkého koláče a párku z udírny nikdo nezůstal. Mezi nejlepšími závodníky byl i Jakub Mičiak, Tereza Mičiaková, Patrik Houser a Anna Mencáková.
     Dne 13. května se v tělocvičně školy konal pro žáky 1. st. a MŠ koncert Žesťového sextetu Vojenské hudby Hradce Králové. Krásné melodie brzy roztleskaly celou tělocvičnu.
     Také flétnový soubor Berušky se připravoval na svá závěrečná vystoupení. K tomu, aby vše dobře dopadlo, jistě přispělo i jarní soustředění, které se uskutečnilo v krásném prostředí Loveckého zámečku v Pádolí v Orlických horách. Děkujeme za finanční pomoc Obecnímu úřadu v Roudnici. Nacvičený program jsme předvedli v rámci nechanického Festiválku v kostele v Dobřenicích.
     K závěru roku patří také ozdravné pobyty dětí na horách. Druháci si jej odbyli již v zimním období, na ostatní žáky 1. stupně tento pobyt čeká v příštích týdnech. Děkujeme tímto všem rodičům, kteří s touto akcí pomohli.
     V tomto období začal svoji činnost také turistický kroužek pod vedením paní učitelky Huškové. Žáci se mohli zúčastnit výletu do Broumovských stěn, Českého ráje a pochodu Přes tři hrady. Poslední výlet se uskuteční 6. 6. do oblasti krásné krajiny řeky Jizery u Semil. Pokud máte zájem, pojeďte s námi.
     Závěr školního roku je tradičně spojen se školní olympiádou, rozloučením s žáky devátého ročníku (24. 6. v hospodě U Bohouše), pasováním osmáků na deváťáky.
     Na sobotu 20. června připravujeme akci nazvanou HRY PRO RADOST. Někteří z vás si ji jistě pamatují z minulých let. Chceme tímto ve spolupráci s dalšími organizacemi a rodiči ukázat široké veřejnosti rozmanitou práci naší školy. Vše začne slavnostním průvodem v doprovodu dechové hudby Májovanka od školy. Další program se uskuteční na hřišti SK Libčany. Těšíme se, že přijdete podpořit jednotlivá soutěžící družstva a strávíte s námi příjemné dopoledne. Po náročném sobotním dopoledni bude pro žáky školy následovat v pondělí 22. 6. ředitelské volno.
     A na úplný závěr školního roku ještě jedna pozvánka. 26. 6. v 16,30 h. Vás zveme do kostela v Libčanech na závěrečný koncert malých flétnistů a flétnového souboru Berušky.
      Vysvědčení si žáci odnesou v úterý 31. 6. a pak už hurá na prázdniny.
 
      Závěrem už jenom několik vět o tom, jaká je Roudnice očima našich čtvrťáků.
     Nejkrásnější strom na našem pozemku je ořech. V létě, když svítí sluníčko, se pod ním pěkně sedí. Na podzim nás zase pěkně zaměstnává. Musíme sbírat ořechy. Je jich nejméně deset bedýnek. Strom je starý jako můj děda – 71 let.    
Jiří Vanc
     Na našem dvoře rostou dva velké kaštany. Jsou to nejstarší stromy v Roudnici. Rostou tu už sto let. Na podzim sbíráme kaštany, které slouží jako potrava pro lesní zvěř.       
Tereza Žilková
 
     V Roudnici je mnoho starých stromů. Za plotem naší zahrady rostou tři velké a staré lípy. Jsou více jak sto let staré. Pamatují obě světové války.   
Denis Koutník
     Před naším domem je pět vzrostlých kaštanů. Jejich stáří je přibližně osmdesát let. Vysadil je zde dědeček naší sousedky paní Truhlářové. V létě je příjemný jejich stín a stávají se domovem pro mnoho ptáčků. Na podzim nám padají kaštany až na zahradu. Já je sbírám pro lesní zvěř.     
Tadeáš Javůrek
KRÁSNÉ   PRÁZDNINY !!!!!!!
Květoslava Brožková-zástupkyně ředitelky ZŠ Libčany