Nová propagační brožura „Ekoturistika, agroturistika a hippoturistika v Královéhradeckém kraji“ – výzva pro subjekty

Královéhradecký kraj ve spolupráci se zástupci turisticky významných území Královéhradeckého kraje (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko) připravuje zcela novou propagační brožuru s názvem Ekoturistika, agroturistika a hippoturistika v Královéhradeckém kraji , realizovanou v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku , reg.č. CZ.1.13/3.2.00/02.00089, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.
 
Vyzýváme tímto všechny subjekty, které nabízejí služby či produkty v této oblasti na území Královéhradeckého kraje a které by se rády prezentovaly zdarma v rámci této propagační tiskoviny, aby bez váhání kontaktovaly pověřenou osobu konkrétního TVÚ, ve kterém se subjekt nachází. Obsah propagační brožury bude tvořit zejména nabídka farem, ubytování na venkově, hřebčínů či jezdeckých areálů. Budou ale prezentovány též další specifické produkty spadající do tohoto tématu. Uzávěrky přihlášek a další podrobnější informace se dozvíte na stránkách jednotlivých TVÚ.

Kladské pomezí: http://www.kladskepomezi.cz
Český ráj: http://www.cesky-raj.info 
Krkonoše a Podkrkonoší: http://www.krkonose-smo.cz 
Orlické hory a Podorlicko: http://www.orlickehory-cz.infohttp://www.rtic.kostelecno.cz,
Hradecko: http://www.ic-hk.cz