Starý strom vyprávěl dětem

Ve dnech 20. - 21. 4.2009 se děti z mateřských škol z regionu Hradecký venkov zúčastnily ekologického vzdělávání " Vyprávávění starého stromu", který za podpory Královéhradeckého kraje pořádá MAS Hradecký venkov. Partnerem projektu je Mateřské centrum Nechanice o.s., pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Sirotkové.

Tato část projektu proběhla za krásného počasí v příjemném prostředí " Bažantnice"- v objektu , který vlastní Myslivecké sdružení Lověna Nechanice. Její členové pan Valeš a pan Belihar  se s nadšením  zapojili do přípravy  programu. Pan Valeš si na své stanoviště připravil výklad o divoké zvěři a jeho lovecký pes předváděl dětem kousky z loveckého výcviku. Pan Belihar vodil děti po voliérách s bažanty a perličkami, kde jim pověděl o chovu zvěře.

Pro děti byla připravena naučná stezka, kde na dvou ze šesti stanovišť, čekali lesní pedagogové z podniku Lesy české republiky s.p. Největší zajímavostí  pro děti byl jejich živý Výr velký, kterého si mohly i pohladit.

Mgr. Hana Jarošová z mateřského centra vedla  výtvarnou dílnu, kde si děti vyrobily ptáčky, které si vezly sebou do školky.

Také děti a paní učitelky měly svůj úkol, a to vytvořit nástěnku na téma strom. Za vítěznou nástěnku si odměnu odvezla školka z Dobřenic. Ostatní školky také nepřišly zkrátka, za dárky pro děti děkujeme ZD Libčany, Lesům ČR s.p., a firmě Syngenta. 

Video a fotografie z akce si můžete prohlédnout na  http://www.hradeckyvenkov.cz/