Starý strom vypráví dětem z mateřských školek

20. a 21. dubna se v prostorách " Bažantnice" v Nechanicích uskuteční ekologický vzdělávací projekt pro MŠ  " Vyprávění starého stromu", který připravuje MAS Hradecký venkov ve spolupráci s dalšími ogranizacemi z regionu. Jednou z nich jsou i Lesy České republiky, s. p.

V rámci tohoto projektu je vyhlášena soutěž o nejlepší nástěnku na téma - les. Odměny pro vítěznou  školku jsou z  právě z firmy Lesy České republiky, s. p.

A kdo to je lesní pedagog? Dozvíte se z článku Ing. Lucie Wojtylové na stránkách Hradeckého venkova - www.hradeckyvenkov.cz