Dětem pro radost - nabídka hřišť pro obce z regionu MAS Hradecký venkov

Společná CIDLINA, o.s. a Hradecký venkov, o.p.s. spolupracují na projektu dětských hřišť. Projekt  s názvem "Dětem pro radost" je zaměřen a vybudování dalších hřišť v obcích na území MAS Hradecký venkov.
Obce si ze 2 nabídek hřiť (100 tis. Kč nebo 250 tis. Kč) vyberou jednu variantu.  Následně bude zpracován projekt a podána žádost o jeho financování z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. Projekty spolupráce. Obce za hřiště zaplatí ze svých prostředků pouze 10% z ceny hřiště + celé DPH. V případě přidělení dotace budou nová hřiště připravena dětem pro radost na jaře 2010.