Program ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů

Uzávěrka pro podání žádosti do jeho první části – grantového kola menších komunitních grantů – je 14. dubna 2009.

Projekty mohou být zaměřené na ochranu přírodního a kulturního dědictví, na rozvoj místního kulturního a spolkového života, podporu tradic nebo na komunitní sociální služby.

Do grantového řízení se mohou přihlásit nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, obce a sdružení obcí z celé České republiky.

Maximální výše jednoho grantu je 70 000 Kč. V rámci grantového kola menších komunitních grantů rozdělí hodnotící komise celkem 2 miliony korun.

Kontaktní osobou pro žadatele je Martina Kulíková z Nadace VIA (tel. 233 113 370, e-mail: martina.kulikova@nadacevia.cz). Více informací naleznete na webových stránkách www.nadacevia.cz 

vice na http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2151710