Fond T-Mobile pro regiony 2009

Jubilejní pátý ročník grantového řízení z Fondu T-Mobile právě začíná. Společnost T-Mobile v letošním roce věnuje na rozvoj občanského sektoru osm milionů korun. Částka je určena nejen pro organizace z regionů, kde operátor působí, ale také pro žadatele z celé České republiky, které doporučí sami zaměstnanci T-Mobile. Zájemci o finanční podporu mohou pro svůj projekt získat sumu až sto tisíc korun.

Ve spolupráci s Komunitní nadací Euroregionu Labe a Nadací VIA rozdělí operátor letos v rámci fondu celkem 8 milionů korun. Pět milionů je určeno organizacím v regionech, kde má T-Mobile svá sídla a zákaznická centra, tedy na Lounsku, Královéhradecku a v Praze 11. Zbývající tři miliony pak poputují nevládním neziskovým a příspěvkovým organizacím či obcím z celé České republiky, kterým vstup do grantového řízení umožní svým doporučením zaměstnanci T-Mobile. Cílem této iniciativy, která proběhne již počtvrté, je vzbudit zájem pracovníků firmy o dění v jejich okolí.

Maximální výše podpory byla stanovena, stejně jako v minulých letech, na 100 000 korun na jeden projekt. Uzávěrka žádostí je v případě Fondu T-Mobile pro regiony v pondělí 20. dubna; uchazeči o příspěvek ze zaměstnaneckého fondu mají čas do pondělí 4. května 2009.

Do 5. ročníku grantového řízení z Fondu T-Mobile se mohou přihlásit nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, obce a sdružení obcí, které se ve svých projektech zaměří na podporu místního rozvoje a místních iniciativ, tedy aktivit zaměřených na zlepšení životního, kulturního a sociálního prostředí. Ty musí být realizované v období od 1. července 2009 do 30. června 2010.

Kontakt:

Jan Kotecký (jan.kotecky@nadacevia.cz)
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
Tel: 233 113 370
www.nadacevia.cz

Petr Veselý (petr@komunitninadace.cz)
Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 208 258
www.komunitninadace.cz

více na http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2151709