Brožura „Gastrospeciality a tradiční výrobky“ – výzva pro producenty tradičních potravinářských i nepotravinářských výrobků a gastro

Královéhradecký kraj ve spolupráci se zástupci turisticky významných území Královéhradeckého kraje (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko) připravuje zcela novou propagační brožuru s názvem „Gastrospeciality a tradiční výrobky v Královéhradeckém kraji“.

Královéhradecký kraj tímto vyzývá všechny producenty tradičních regionálních výrobků, potravin a gastronomických specialit, stejně tak pořadatele akcí zaměřených na tradiční produkci (jarmarky, vinobraní, ...) na území Královéhradeckého kraje, kteří by se rádi prezentovali zdarma v rámci této propagační tiskoviny, aby bez váhání kontaktovali pověřenou osobu konkrétního TVÚ, ve kterém se subjekt nachází. Uzávěrky přihlášek a další podrobnější informace se dozvíte na stránkách jednotlivých TVÚ.

Odkazy:
Kladské pomezí: http://www.kladskepomezi.cz/
Český ráj: http://www.cesky-raj.info/ 
Krkonoše: http://www.krkonose-smo.cz/
Orlické hory: http://www.orlickehory-cz.info/, http://www.rtic.kostelecno.cz/
Hradec Králové: http://www.ic-hk.cz/

Připravovaná publikace je součástí projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.