Roudnická knihovna se jako první z mikroregionu zapojila do projektu Celé Česko čte dětem

Obecní knihovna Roudnice se zapojila do projektu Celé česko čte dětem.   Již v loňském roce jsme uspořádali dvě akce na podporu čtení a letos v březnu proběhnou další 2 akce:

  • Společné čtení v knihovně pod názvem "Děti čtou dětem".
  • Čtení víly Amálky a vodníka Kebule dětem z Roudnické Mateřské školy. Budoucí prvňáčci dostanou deníček Škola naruby a všechny děti záložku do knihy s logem projektu.

Projekt Celé Česko čte dětem®

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Projekt Celé Česko čte dětem® vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.