Seminář Jak efektivně komunikovat a úspěšně prezentovat 12. 3. 2009

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2009 v budově Obecního úřadu v Praskačce.   

Program:

  • Blok I.: Jak efektivně komunikovat pro prosazení svých zájmů, Jak předcházet konfliktům a dosahovat shody a spolupráce, Řešení konfliktů, Vyjednávání, Jaký jste komunikační styl
  • Blok II.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit o svých záměrech a cílech
  • Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními.

Seminář je určen pro představitele malých obcí   (zastupitele, účetní, matrikářky, knihovnice,  …), zástupce zájmových organizací a spolků,  venkovským podnikatelům, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku.

Lektorka: PhDr. Alena Bauerová – Reitschmiedová

Dlouhodobě se zabývá problematikou udržitelného rozvoje a místní Agendy 21, především se zaměřením na vytváření partnerství a zapojování veřejnosti při využití efektivní komunikace. 

Účast na semináři je zdarma,  účastníci si hradí oběd.

Všem zájemcům z regionu  doporučuji seminář navštívit, neboť získané informace a dovednosti využijete při své práci.

Ing. Jana Rejlová, manažerka  mikroregionu Urbanická brázda

mobil: 731516980, e-mail: rejlovajana@atlas.cz