Zástupci obcí z ORP Hradec Králové diskutovali o Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 5. února 2009 představila Ing. Jana Rejlová, administrátorka krajského Programu obnovy venkova zástupcům obcí z obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové nejčastější chyby při  administraci POV Královéhradeckého kraje. Dalším bodem jednání byla diskuse na téma účast obcí v soutěži Vesnice roku a příprava materiálů o obci pro hodnotitelskou komisi.

Paní Jana Pečenková, manažerka mikroregionu Nechanicko představila přítomným   vzdělávací projekt s názvem "Vzdělaný venkov" a jeho aktivity pro rok 2009.

Závěrem bylo dohodnuto, že J.Rejlová zjistí podrobnosti ohledně možnosti využít dotace na zřízení kontaktního místa Czech Pointu na jednotlivých obecních úřadech.

 

PřílohaVelikost
PRACOVNÍ SETKÁNÍ.pps4.04 MB
vzdělaný_venkov_prezentace.pps201.5 KB