Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje pořádá 6.2.2009 seminář

K PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI VENKOVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ který proběhne dne pátek 6. 2. 2009 v budově Obecního úřadu v Nepolisech.

Program:

8:15 – 8:30 prezence účastníků

8:30 – 12:30 veřejné zakázky – přehled veřejných zakázek menšího rozsahu

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 17:30 praktické příklady podle typu zakázek – účastníci si vyzkouší přípravu zadání a administraci veřejné zakázky Seminář je určen pro představitele obcí do 2 000 obyvatel, organizacím a spolkům působícím na venkově, venkovským podnikatelům a veřejnosti i dalším zájemcům o tuto problematiku. Program je pouze orientační. Lektorka: Ing. Olga Ondráčková, manažerka MAS Boskovicko PLUS

Závazné přihlášky přijímáme do 3. února 2009 na adrese: jiri.kmonicek@vilacerych.cz, faxem na čísle: +420 491 451 116, případně poštou na adrese: Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice Pro případné další informace se obracejte na Jiřího Kmoníčka, +420 607 966 379.

 

Závazně se přihlašuji jako účastník semináře Veřejné zakázky a výběrové řízení konaného dne 6. 2. 2009.

Jméno: ...........................................................................................

Adresa: ...........................................................................................

Vysílající obec nebo subjekt: ..................................................................... E-mail: .......................................... Telefon:............................................ Oběd: chcete objednat oběd (cca 120 Kč) ANO - NE Datum:.................................... Podpis: ....................................................

Přihlášky zasílejte do 3. února 2009 e – mailem na adresu: jiri.kmonicek@vilacerych.cz, faxujte na číslo: +420 491 451 116, případně zasílejte poštou na adresu: Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice