Nadace VIA vyhlásila grant "Záchrana drobných památek místního významu"

Cíle programu:
- Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu;
- vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a podílení se lidí na péči o svoje okolí;
- posílení zájmu o péči o památky v krajině a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) při záchraně, obnově a údržbě památek;
- zlepšení stavu a vzhledu krajiny prostřednictvím obnovy a údržby drobných památek.

Kdo může žádat o grant?
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní právnické osoby a obce.
Jednou z priorit tohoto programu je podpora komunitního života, proto bude důležitým kritériem pro posouzení žádosti o grant výrazný podíl dobrovolné práce v rámci plánovaného projektu. Upřednostňovány budou ty projekty, na kterých se podílí místní obyvatelé na úkor „zakázek na klíč“. Dobrovolná práce může být různého druhu, „od podávání cihel po přípravu internetových stránek“.

Výše grantu a doba realizace projektu:
- Maximální výše grantu je 50 000 Kč;
- grantem může být pokryto maximálně 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů; zároveň musí být finanční prostředky žádané od Nadace VIA větší než 40% celkového rozpočtu. Příklad: pokud buete žádat o celou částku 50 000 Kč, celkový rozpočet projektu se musí pohybovat mezi 60 000 Kč a 125 000 Kč;
- doba realizace projektu je 9 měsíců (od 15. dubna 2009 do 15. prosince 2009).

Více informací získáte na http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2143605