Nadace partnerství vyhlásila grant "Na zelenou"

Do 28. února 2009 mohou o podporu žádat všechny typy škol a školských zařízení v ČR. Na realizaci svých projektů bezpečných cest mohou školy získat příspěvek až 90 tisíc korun.

 

Cílem programu Na zelenou je pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je vnímavosti ke svému okolí a věcem veřejným, stejně jako podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol.

Realizace školního projektu v rámci programu Na zelenou přispívá také ke zlepšení kvality prostředí v okolí školy.

Cíle grantového programu:
zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy
podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu
zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování
zvýšení zájmů žáků i rodičů o věci veřejné
zlepšení životního prostředí v okolí škol

Další informace najdete na: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2143862