40 milionů korun na čistší vzduch a ekologičtější vytápění v domácnostech

Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost uhlím a přejít na ekologicky šetřnější a pro svoje zdraví i zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letošním roce šanci získat podporu od státu.

Dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody.

Příjem žádostí do dotačního program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro letošní rok začíná dnešním dnem. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení do trvalého provozu. Žádosti podle těchto pravidel je možné podávat do konce března.

„Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř deset miliard korun a který bude zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích, a to i v novostavbách,“ říká vicepremiér Bursík.

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického výtápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na dnes vyhlašovaný program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. O dotace z nového programu ale nebude možné žádat zpětně za akce zrealizované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu.

Připravuje se také program dotací pro nepanelové bytové domy s obdobnými parametry. Podrobnosti budou zveřejněny rovněž v březnu tohoto roku. Zateplování panelových domů podporují programy Ministerstva pro místní rozvoj.

Kompletní dotační podmínky najdete na

stránkách Státního fondu životního prostředí

.