Kulturní památky ve Lhotě pod Libčany

  • Základní škola z počátku 20. století.
  • Postklasicistní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1900 od J. Hrocha, kamenný oltář z roku 1903 kamenická škola v Hořicích.
  • Dům čp. 55, pseudoslohová vila (uvnitř dochované části secesního interiéru).
  • Čp. 58, přízemní domek se zdobenou fasádou a s hospodářským dvorem při vjezdu do Libčan.
  • Mandl a moštárna z bílých cihel.
  • Čp. 72, rodinný domek.
  • Čp. 12 - dvě stodoly.
  • Stodola vpravo od školy, neomítané cihly.
  • Čp. 6, kovaná vrata.
  • Švehlův dům