Kulturní památky v Urbanicích

  • čp. 6, roubený neobývaný dům.
  • památník padlým z 1. světové války z roku 1920, od K. Hilse, Masarykův reliéf obnoven 1994,
  • pomník Mistra Jana Husa z roku 1929 (V. Škoda z Hradce Králové),
  • zvonice z bílých cihel, 1929 (nahrazení původní dřevěné zvonice),
  • křížek, Boží muka z roku 1860,
  • socha Panny Marie (postaven 1908, opravena 1929),
  • kamenný kříž (v místě staršího dřevěného kříže),1929.