Kulturní památky v Roudnici

  • (Č. III. 687), dům čp. 21, domek Matěje Chvojky, jednoho z vůdců povstání r. 1775. Původní domek shořel. Novější domek znešvařen třídílnými okny v štítě, jsou zachovány starší prvky na fasádách, památková ochrana zrušena..
  • Č. II. 688, zemědělská usedlost čp. 9 patřila rodu Veverkových. Zachovaný objekt i s historickými konstrukcemi. Polygonální stodola z 1. poloviny 18. století, špýchárek z r. 1850.
  • Č: III. 686/1, č. 686/2, selský statek čp. 12. Zlidovělý klasicismu, statek má obytné stavení (1) a stodolu (2). Obytná budova má bohatě zdobené průčelí s letopočtem 1852. Stodola má klasicistní stlačené oválové oblouky nad vjezdy.
  • Kromě památek uvedených v seznamu jsou v obci i další cenné stavby, které by si zasloužily ochranu:
  • Dva kamenné kříže, v Horní Roudnici z r. 1831, v Dolní Roudnici z r. 1843.
  • Pseudorománské a pseudogotické domy č. 19 a 22 z prvé poloviny 19. století.
  • Čp. 115 pseudoslohová vila v sousedství prodejny potravin se zajímavě řešenou fasádou byly porušena nevhodnou výměnou oken.
  • Areál přilehlého sousedního statku s okny namalovanými na fasádě,
  • Čp. 98 podélné stavení se zachovalým průčelím a krámkem v přízemí,
  • Statky čp. 30 (Müllerův statek), 31, 32 v západní části obce. Všechny tři stavby i s hospodářskými staveními a stodolami představují stavby koncipované v minulém století jako ukázka uspořádání selského hospodářství.