Kulturní památky v Praskačce

 • Č. 4919, památník odboje 2. světové války, socha rudoarmějce od K. Samohrda z roku 1948.
 • Barokní kostel Nejsvětější Trojice, jednolodní kostel s jednopatrovou věží z roku 1748. klasicistně upraven 1848.
 • Architektonicky hodnotné jsou další stavby a drobná architektura:
 • Památník obětem 1. světové války, ve tvaru zvonice s pravoslavným křížem, funkcionalistická architektura.
 • Pamětní deska malíře B. Kubišty (1884 - 1918), jehož rodný domek ve Vlčkovicích byl zbořen.
 • Pomník vojínů z 1. světové války.
 • Sokolovna, čp. 84 z roku 1922.
 • Čp. 84, dům z přelomu století, kultivovaná fasáda.
 • Čp. 22, bývalá fara z roku 1824.
 • Čp. 4,5, a 8, stavení s dochovanými prvky původní architektury.
 • Čp. 33, 34, 86, 76, 78, 120 a maštal u čp. 19.
 • Hřbitovní pomníky
 • faráře Václava Šimerky z r. 1888 (matematik pobývající na faře 1886-88),
 • faráře Kašpara z poloviny 19. stol.,
 • faráře Severina z 2. poloviny 19. stol.,
 • F. Řehounka z r. 1878,
 • náhrobní kámen se secesním motivem - rodina Holubova,
 • F. Dolaský - pseudogotický náhrobní kámen,
 • bezejmenný pseudogotický náhrobní kámen,
 • svržený pomník s daty 1624 a 1880.