Kulturní památky v Obědovicích

  • Č. 677/1, jedna z nejlépe dochovaných blatných tvrzí, pocházející z 12. století. Na pahorku uprostřed rybníka jsou další části nemovité kulturní památky, a to socha sv. Vavřince (2). Pomník padlým v 1. světové válce a zděná zvonička nejsou památkově chráněny.
  • Čp. 12, původní zděné stavení, průčelí zjednodušené, ve dvoře vikýř ve střeše.
  • Dům bez čp. datovaný 1921, vyměněná okna v průčelí.
  • Roubenka v záhybu cesty proti čp. 25, (roubené jsou i chlévy).
  • Nefunkční transformátor. (spíše památka technická)