Kulturní památky v Kratonohách

Kratonohy

 • Č. 634, brána hospodářského dvora, dnes areál dvora(necitlivě upraven. Brána postavena po roce 1720 snad podle návrhu G. Santiniho nebo jeho epigonů.
 • Č.635, kostel sv. Jakuba většího, gotického založení, zbarokizovaný v letech 1707 až 1710. Bohatě zdobený interiér s neobvyklým řešením - oltář jako grotta, kazatelna tlama velryby. Oltář je replikou španělského oltáře sv. Jakuba z Compostelly: Manželka majitele panství Jana Adama Michny z Vacínova byla Španělka, lze proto předpokládat, že interiér kostela je prací španělských umělců. Jde o jeden z nejpůsobivějších venkovských barokních kostelních interiérů v Čechách.
 • Fara čp. 48.
 • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1739 u kostela.
 • Bývalý zámek s nevhodnou novodobou úpravou fasády.
 • Čp.3 je příkladem pozitivního vlivu městské architektury.
 • Čp.4 je původní roubený dům zcela obezděný.
 • Čp.14 s neorenesančními motivy.
 • Čp.37, roubený dům s doškovou krytinou poškozený nahrazením sdruženého okna trojdílným moderním oknem.

Michnovka

 • Dům č. 3, zděný, z původní zástavby.
 • Domy čp. 7 a 14, původně roubené, zvýšené o polopatro.
 • Sloupová zvonička v rozsoše.
 • Ukřižování, litina, pod křížem kovová plastika.
 • Zvážit ochranu původního založení celé vesnice.