Kulturní památky v Dobřenicích

 • Č. 595, areál zámku, čp.1 (č. 595/1 zámek, č. 595/2 parkové terasy v jihozápadním průčelí zámku, č. 595/3 brána se lvy do dvora, č. 595/4 konírny, č. 595/5 park, č. 595/6 hrobka Weinrichova v parku). Venkovské feudální sídlo s komplexem hospodářských budov má neobyčejně složitý stavební vývoj a spolu s kostelem tvoří jednolitý urbanistický celek (1700?, požár 1860, obnova 1865,1916, 1935).
 • Č. 596, areál kostela sv. Klimenta, papeže a mučedníků.
 • Č. 596/1, kostel uprostřed obce. Jednolodní s patrovou věží, půdorysnou i prostorovou dispozici převyšuje bohaté vnitřní zařízení, architektonické členění spojené s ornamentální štukaturami.
 • Č. 596/2a,b, hřbitov okolo kostela, dnes zrušený. Ve zdi hřbitova a v severní zdi hřbitova náhrobníky z 16. a 17. století ze zrušeného hřbitova.
 • Č. 596/3, přístupové dvouramenné schodiště u vstupu na terasu.
 • Č. 596/4, socha sv. Prokopa (1740).
 • Č. 596/5, socha sv. Ivana (1740).
 • Č. 596/6, hrobka rodiny Löwensteinů. Luxusní hrobka z let 1935 - 1936 od Palouše. Hrobka pravděpodobně vyloupena.
 • Č. 597, fara, čp. 31. Barokní roubená omítnutá stavba, jedna ze nejstarších srubových staveb Hradecka (1740). Materiál na srub byl získán ze staršího zbořeného kostela.
 • Kaple sv. Anny východně za vsí, barokní, z roku 1738.
 • Socha sv. Jana Nepomuckého, barokní, z roku 1729 na rozcestí k Syrovátce. Snad od téhož sochaře jako socha sv. Jana Nepomuckého v Nedělišti.
 • Mezi Dobřenicemi a Rohoznicí v lese pseudogotický lovecký zámeček z 19. století.
 • Poblíž zámečku jsou zbytky opevněné tvrze.