Archeologie v Dobřenicích

Zachovalé tvrziště zvané Na hradech bylo chráněno hrázemi rybníka. Zaniklo v 5. století n. l. Na území obce byla nalezena keramika z doby kamenné. V popelnicovém pohřebišti Soudný byly nalezeny v roce 1900 bronzové šperky a uzda koně. V písečníku statku byly objeveny žárové hroby s kultovní keramikou a s dalšími drobnými předměty. Bylo nalezeno i pohřebiště z doby železné.