Na radíkovických valech

Ještě dnes nalezneme v Radíkovicích (za Valenovými) místo, kde se říká Na valech. Podle pověsti tam stávala tvrz, na které žil pan Radík - radíkovický pán se svými třemi syny. Když zemi napadl nepřítel, neváhal radíkovický pán i se svými syny jít bránit svou zem. Než odjeli zakopali na tvrzi své bohatství.

Ilustrace k pověsti Na radíkovických valech

V boji si radíkovičtí páni počínali velmi statečně. Byli hrozbou pro nepřítele, který když je uviděl, mnohdy z boje utekl. Tak byli vzorem pro ostatní bojovníky.

Ne každý však tuto slávu radíkovickému pánovi přál. Jeho závistivý soused ho v jedné bitvě zradil. Když nepřítel zjistil, že radíkovičtí zůstali v boji sami, lehce je přemohl.

Tvrz v Radíkovicích zůstala neobydlena, pustla a chátrala. Dnes je místo, kde stála, zarostlé křovím a bohatství radíkovických pánů prý střeží dva černí psi. Kdo bude mít štěstí a poklad najde, bude si prý moc za něj koupit celé harachovské panství.

Barbora Dominikova